Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

​Profesor Dulak przedstawicielem Polski w ESFRI

​Profesor Dulak przedstawicielem Polski w ESFRI

Prof. Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej, został powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jednego z przedstawicieli Polski w Europejskim Forum Strategicznym do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures, ESFRI)

Europejskie Forum Strategiczne do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures; ESFRI) zostało powołane w 2002 roku w odpowiedzi na potrzebę stworzenia spójnej strategii rozwoju europejskich infrastruktur badawczych. Konsekwencja w działaniu na rzecz jakości europejskiej nauki i wypracowaniu przejrzystej metodologii w zakresie tworzenia i aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych sprawiła, że ESFRI cieszy się uznaniem europejskiej społeczności naukowej.

Delegaci ESFRI to eksperci mianowani przez odpowiednie ministerstwa z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Efektem ich spotkań jest kształtowanie polityki w zakresie infrastruktur badawczych w Europie. Należy podkreślić, że ESFRI nie jest ciałem decyzyjnym i nie zajmuje się dystrybucją środków finansowych. 

Prof. Dulak zasiądzie w Grupie Roboczej ds. Zdrowia i Żywności (Health and Food Strategy Working Group, H&F SWG). 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron