Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty dla młodych naukowców

Granty dla młodych naukowców

Ruszył wydziałowy Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Doktorantów WBBiB. Do 2 marca 2020 r. pracownicy WBBiB (naukowi, naukowo-dydaktyczni oraz techniczni), którzy nie przekroczyli 35. roku życia oraz doktoranci WBBiB mogą składać projekty badań i wnioski o przyznanie środków na ich sfinansowanie.

Nowością w tegorocznej edycji konkursu jest możliwość ubiegania się o środki na badania przez młodych pracowników technicznych.

Aktualny Regulamin Konkursu, wzór wniosku, kryteria oceny projektu i dorobku naukowego wnioskodawcy oraz opis tematyki badawczej poszczególnych Zakładów/Pracowni WBBiB można pobrać TUTAJ (zakładka Badania i Projekty).

Wnioski konkursowe powinny być przygotowane według okreśonego wzoru. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że zadania badawcze objęte projektem nie są finansowane z innych źródeł, wraz ze streszczeniami projektów badawczych aktualnie realizowanych przez opiekuna naukowego wnioskodawcy. W przypadku, gdy opiekun naukowy aktualnie nie realizuje żadnego projektu badawczego, także konieczne jest załączenie stosownego oświadczenia. Zarówno wniosek jak i oświadczenie muszą być podpisane przez wnioskodawcę oraz kierownika Zakładu/Pracowni WBBiB, w którym/której wykonywane będą prace doświadczalne objęte projektem.

Jeden wydrukowany egzemplarz wniosku wraz z w/w załącznikami oraz tożsamą wersją elektroniczną (na CD ROM-ie) należy złożyć w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2020 r. 

Ewentualne pytania odnośnie tegorocznej edycji konkursu należy kierować do przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Młodych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich, prof. dr. hab. Leszka Fiedora.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron