Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy program COST: „EuNET INNOCHRON”

Nowy program COST: „EuNET INNOCHRON”

Na Uniwersytecie Jagiellońskim rusza nowy program COST pod nazwą „European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias". Jednym z koordynatorów programu jest prof. Joanna Cichy z Zakładu Immunologii

Neutropenie to stany kliniczne charakteryzujące się obniżeniem liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutrofilów) w krwi obwodowej poniżej 1500 kom./µl. Do neutropenii doprowadzać mogą zarówno nieprawidłowości w produkcji neutrofilów w szpiku kostnym, jak i różnorodne zaburzenia, w których dochodzi do przyspieszonej i/lub nadmiernej eliminacji neutrofilów w organizmie, np. w trakcie terapii chorób nowotworowych. Wrodzona nieutropenia należy do grupy rzadkich pierwotnych niedoborów odporności i charakteryzuje się trwałym obniżeniem poziomu granulocytów obojętnochłonnych w krwi, ale neutropenie mogą występować u pacjentów w każdym wieku i są to stany o bardzo zróżnicowanej etiologii. Ciężkie neutropenie stanowią poważne zagrożenie życia ze względu na duże ryzyko wystąpienia ciężkich zakażeń, głównie bakteryjnych i grzybiczych.

Opracowanie standardów diagnostycznych i terapeutycznych oraz badania nad nowymi preparatami redukującymi poziom neutropenii to główne cele nowego programu COST o nazwie „EuNET INNOCHRON” – European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias, zrzeszającego klinicystów i badaczy nauk podstawowych, m.in. z zakresu hematologii, immunologii i farmakologii z kilkudziesięciu krajów europejskich i jednostek partnerskich ze Stanów Zjednoczonych.

Ze strony UJ program koordynują prof. dr hab. Joanna Cichy z Zakładu Immunologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz dr hab. n.med. Jarosław Baran, prof. UJ z Zakładu Immunologii Klinicznej Collegium Medicum UJ.

Więcej informacji na temat programu „EuNET INNOCHRON” można znaleźć na stronie: https://www.eunet-innochron.eu, zaś o organizacji COST (European Cooperation in Science and Technology) można przeczytać tutaj: https://www.cost.eu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron