Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja w „Redox Biology”

Publikacja w „Redox Biology”

W prestiżowym czasopiśmie „Redox Biology” ukazał się artykuł na temat roli białka Keap1 w modyfikacji potranslacyjnej białek, którego autorami są pracownicy i doktoranci z Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB.

S-nitrozacja białek jest ważną potranslacyjną modyfikacją wpływającą na przekaz sygnału w komórce. Mechanizm tej reakcji u ssaków był jak dotąd nieznany. W artykule opublikowanym niedawno w „Redox Biology” i zatytułowanym Keap1 controls protein S-nitrosation and apoptosis-senescence switch in endothelial cells naukowcy z Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB pokazali, że Keap1 jest białkiem kontrolującym reakcję S-nitrozacji białek w komórkach śródbłonka.

Keap1 tworzy enzymatyczny kompleks z syntazą tlenku azotu i białkiem transnitrozującym GAPDH. Usunięcie każdego pojedynczego białka kompleksu Keap1/GAPDH/NOS zmniejsza S-nitrozację w komórkach śródbłonka. 

Pełna wersja artykułu jest dostępna tutaj: 
Kopacz A, Klóska D, Proniewski B, Cysewski D, Personnic N, Piechota-Polańczyk A, Kaczara P, Zakrzewska A, Forman HJ, Dulak J, Józkowicz A, Grochot-Przęczek A. Keap1 controls protein S-nitrosation and apoptosis-senescence switch in endothelial cells. Redox Biol. 2019 Aug 22;28:101304. doi: 10.1016/j.redox.2019.101304. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron