Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

Trwa ostatni tydzień egzaminów magisterskich. W piątek, 28 czerwca 2019 r. dyplomy ukończenia studiów odbiorą tegoroczni absolwenci kierunków Biotechnologia molekularna, Biofizyka, Biochemia, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną oraz Molecular Biotechnology.

 
Uroczystość odbędzie się w piątek o godz. 15.00. Wcześniej orszak złożony z nowych magistrów, ich promotorów oraz władz dziekańskich przejdzie z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii do auli P0.1.1. Ceremonia rozpocznie się od pieśni „Gaude mater Polonia”, w wykonaniu wydziałowego chóru. 
 
Gaude, mater Polonia,
prole fecunda nobili.
Summi Regis magnalia
laude frequenta vigili.
Amen
 
Następnie, po przemówieniu Dziekana WBBiB, prof. Zbigniewa Madei, galę wręczenia pamiątkowych dyplomów poprowadzi Prodziekan ds. studenckich, dr hab. Marta Michalik. W programie przewidziane zostało także wystąpienie przedstawiciela studentów. Oficjalna część akademii zakończy się hymnem „Gaudeamus igitur”. 
 
Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.
Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Nos habebit humus.
 
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore.
Semper sint in flore.
 
Po hymnie, główni bohaterowie wydarzenia ustawią się na schodach przed budynkiem (lub w holu głównym – w przypadku niesprzyjającej pogody) do wspólnego zdjęcia i tradycyjnego rzucenia w górę biretów. Cała uroczystość zakończy się lampką szampana.    
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron