Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB niezmiennie na I miejscu rankingu „Perspektyw"

Studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB niezmiennie na I miejscu rankingu „Perspektyw

Biotechnologia zdystansowała rywali i zwyciężyła w Rankingu Kierunków Studiów 2019. Uniwersytet Jagielloński zajął II miejsce w jubileuszowym 20. Rankingu Uczelni Wyższych ustępując o 0,8 punktu Uniwersytetowi Warszawskiemu.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Rankingu Kierunków Studiów 2019. Z punktu widzenia Kandydatów na studia jest to z pewnością najważniejsze badanie prowadzone przez tę instytucję. Szósty raz z rzędu Biotechnologia z WBBiB znalazła się na samym początku listy z przewagą ponad 20 punktów nad jednostkami, które zajęły II (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski) i III miejsce (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański/Gdański Uniwersytet Medyczny).

Ranking kierunków biotechnologicznych został w roku 2019 opracowany w oparciu o 15 wskaźników pogrupowanych w 7 kryteriów:

 1. Prestiż
  (i) Ocena przez kadrę akademicką (waga wskaźnika 10%)
 2. Absolwenci na rynku pracy
  (ii) Ekonomiczne losy absolwentów (waga wskaźnika 15%)
 3. Potencjał akademicki
  (iii) Ocena parametryczna (waga wskaźnika 10%)
  (iv) Uprawnienia do nadawania stopni naukowych (waga wskaźnika 5%)
  (v) Nadane stopnie naukowe (waga wskaźnika 5%)
 4. Potencjał dydaktyczny
  (vi) Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów (waga wskaźnika 5%)
  (vii) Akredytacje (waga wskaźnika 5%)
  (viii) Jakość przyjętych na studia (waga wskaźnika 10%)
 5. Efektywność naukowa
  (ix) Publikacje (waga wskaźnika 8%)
  (x) Cytowalność (waga wskaźnika 5%)
  (xi) FWCI (Field-Weighted Citation Impact) (waga wskaźnika 5%)
  (xii) Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) (waga wskaźnika 5%)
 6. Umiędzynarodowienie
  (xiii) Publikacje we współpracy międzynarodowej (waga wskaźnika 4%)
  (xiv) Studenci zagraniczni (waga wskaźnika 4%)
 7. Innowacyjność
  (xv) Patenty i prawa ochronne  (waga wskaźnika 4%)

WBBiB uzyskał najwyższą możliwą liczbę punktów (tj. 100) dla następujących wskaźników: ocena przed kadrę akademicką, ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, akredytacje i wyróżniająca ocena PKA, publikacje. Jeśli chodzi o inne wskaźniki to cieszy sukcesywny wzrost liczy punktów przyznawanych za  ekonomiczne losy absolwentów – w tym roku było to już blisko 90 punktów na 100 (w ubiegłym – 77).

W odniesieniu do poprzednich edycji, w roku 2019 do rankingu kierunków biotechnologicznych dodano 4 wskaźniki. Są to: Top 10, publikacje we współpracy zagranicznej, studenci zagraniczni i jakość kandydatów przyjętych na studia.

Ten ostatni wskaźnik mierzony jest wynikami egzaminów maturalnych osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019. Z analizy danych zamieszczonych przez „Perspektywy” wynika, że studenci z lepszymi wynikami przyjmowani byli tylko na biotechnologię prowadzoną na Uniwersytecie Warszawskim.

Z szczegółowymi wynikami rankingu kierunków studiów 2019 można się zapoznać TUTAJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron