Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biotechnologia nr 1 na uniwersytecie nr 1 w Polsce

Biotechnologia nr 1 na uniwersytecie nr 1 w Polsce

Studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB zajęły piąty raz z rzędu pierwsze miejsce w Rankingu Kierunków opracowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Wiadomość została opublikowana równolegle z wynikiem Rankingu Szkół Wyższych, w którym Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim.

Studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB zajęły piąty raz z rzędu pierwsze miejsce w Rankingu Kierunków opracowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Wiadomość została opublikowana 29 maja równolegle z wynikiem Rankingu Szkół Wyższych. W tym ostatnim Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim.

Podobnie jak w ubiegłych latach Kapituła Rankingu dokonało oceny kierunków studiów w oparciu o kilkanaście wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów, przedstawionych poniżej. WBBiB uzyskał najwyższą liczbę punktów za prestiż, ocenę parametryczną, uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz liczbę publikacji. 

Szczegółowe informacje dotyczące obu rankingów (metodologia, punktacja, skład Kapituły etc.) są dostępne na stronie internetowej „Perspektyw”.

KRYTERIA OCENY KIERUNKÓW Z GRUPY BIOTECHNOLOGIA

  1. Prestiż (ocena przez kadrę akademicką),
  2. Absolwenci na rynku pracy (kryterium mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia),
  3. Potencjał akademicki (ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe),
  4. Efektywność naukowa (liczba publikacji, cytowalność, Field-Weighted Citation Impact – wskaźnik określający relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2014-17),
  5. Potecjał dydaktyczny (dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje PKA i międzynarodowe),
  6. Innowacyjność (patenty i prawa ochronne).

 

Dziekan WBBiB w trakcie uroczystości wręczenia dyplomu, Warszawa, 29 maja 2018. Fot. Krzysztof Wojciewski

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron