Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na Studenckie Projekty Badawcze otwarty

Konkurs na Studenckie Projekty Badawcze otwarty

Po raz dziewiąty studenci WBBiB UJ mogą się ubiegać o 10 000 zł na realizację własnego pomysłu naukowego. Zgłoszenia do konkursu na Studenckie Projekty Badawcze przyjmowane będą do 24 maja 2018 r. (czwartek) do godziny 15.00. Ustne prezentacje projektów przed Komisją Konkursową zaplanowane zostały na 28 maja.

Dziekan WBBiB ogłasza 9. konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Celem konkursu jest rozwijanie pasji badawczej oraz umiejętności współpracy wśród studentów Wydziału. Trzyosobowe zespoły złożone z przedstawicieli co najmniej dwóch różnych kierunków mogą się ubiegać o 10 000 zł na realizację własnego pomysłu naukowego. 
 
Szczegółowe warunki Konkursu na Studenckie Projekty Badawcze są ujęte w Regulaminie dostępnym TUTAJ. Przed przystąpieniem do konkursu należy się bezwzględnie zapoznać z w/w Regulaminem. Poniżej zamieszczamy harmonogram tegorocznej edycji Konkursu.
 
Do 24 maja 2018 r. do godz. 15.00 student będący koordynatorem projektu zobowiązany jest przesłać projekt drogą elektroniczną w postaci pliku pdf. na adres przewodniczącej komisji konkursowej (marta.dziedzicka-wasylewska@uj.edu.pl). Tytuł e-maila powinien zawierać następujące elementy: projekty studenckie_nazwisko studenta-koordynatora. W tym samym terminie należy złożyć projekt w formie papierowej w Sekretariacie do spraw studenckich.

Projekt (maksymalnie 5 stron maszynopisu, objętość do 5 MB) powinien zawierać: a) tytuł, b) jasno sprecyzowany cel badawczy, c) opis uzasadnionych merytorycznie zadań badawczych, d) skład zespółu badawczego z podaniem roku i kierunku studiów oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków, e) kosztorys, f) uzasadnienie planowanych zakupów, g) wskazanie planowanego sposobu wykorzystania uzyskanych wyników. Projekt powinien być zaakceptowany i podpisany przez wszystkich potencjalnych wykonawców, przez opiekuna naukowego projektu oraz kierownika Zakładu/Pracowni, w którym/ej realizowany będzie projekt.

Ustne prezentacje projektów przed Komisją Konkursową odbędą się w poniedziałek, 28 maja 2018 r. w Sali konferencyjnej 1.1.14 (D201, tzw. sala posiedzeń Rady Wydziału, II piętro). Harmonogram prezentacji zostanie przekazany do wiadomości studentów, którzy złożyli projekty w dniu 26 maja. Maksymalny czas wystąpienia wynosi 10 minut. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po wysłuchaniu prezentacji, nie później niż 30 maja 2018 r. Okres realizacji projektów wynosi 10 miesięcy, od 1 czerwca 2018 do 31 marca 2019 roku. Po zakończeniu działania zespoły zobowiązane są: i) do 14 kwietnia 2019 r. przedstawić rozliczenie finansowe projektu zawierające zestawienie wszystkich wydatków wraz uzasadnieniem oraz kopie faktur, ii) do 30 kwietnia 2019 r. przedstawić rozliczenie merytoryczne projektu zawierające opis i dyskusję uzyskanych wyników.

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ W 2018 r.

  • prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, przewodnicząca
  • dr hab. Ibeth Guevara-Lora
  • dr Krzysztof Guzik
  • dr hab. Krzysztof Pyrć
  • dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz

Widok zawartości stron Widok zawartości stron