Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Nagroda im. Jędrzeja Śniadeckiego

Nagroda im. Jędrzeja Śniadeckiego

Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska otrzymała nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego za cykl pięciu publikacji pt. „Rola heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G w mechanizmie działania leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych”.

Prof. Dziedzicka-Wasylewska jest kierownikiem Zakładu Biochemii Fizycznej WBBiB oraz kierownikiem Pracowni Farmakologii Biochemicznej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie.

Nagroda im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznawana jest przez V Wydział Nauk Medycznych PAN. 

Uroczystość wręczenia dyplomów i medali tegorocznym laureatom nagród i wyróżnień ustanowionych przez PAN odbyła się 11 grudnia 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. 

NAGRODY