Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Nowe granty dla naukowców z WBBiB

Nowe granty dla naukowców z WBBiB

18 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 17 edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Środki na badania w łącznej kwocie blisko 8,5 mln zł otrzymało pięcioro pracowników i cztery doktorantki WBBiB.

W ramach konkursu OPUS granty otrzymali: 
  1. prof. dr hab. Leszek Fiedor z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin (Chlorofile i karotenoidy pod presją – zastosowanie metod spektroskopii optycznej i wysokich ciśnień w badaniach procesów fotosyntetycznych, 1 109 800 zł)
  2. dr hab. Wojciech Strzałka z Zakładu Biotechnologii Roślin (Analiza funkcji izoform roślinnego białka FEN1 oraz ich fosforylacji z wykorzystaniem modelu doświadczalnego Arabidopsis thaliana, 1 609 700 zł)
  3. dr Paweł Ferdek z Zakładu Biologii Komórki (Co sprawia, że zaktywowane komórki stelarne powodują zwłóknienie trzustki?, 1 954 154 zł)
  4. dr hab. Piotr Mateusz Mydel z Zakładu Mikrobiologii (Karbamylacja jako czynnik etiopatologiczny zaburzeń krzepnięcia krwi w chorobach nerek, 1 981 000 zł)
  5. dr hab. Maria Rąpała-Kozik z Zakładu Biochemii Porównawczej i Bioanalityki (Grzyby z rodzaju Candida w zachłystowym zapaleniu płuc – przypadkowi towarzysze czy twórcy środowiska dla bakteryjnego patogenu beztlenowego, 1 147 400 zł).
W konkursie PRELUDIUM zwyciężyły:
  1. mgr Izabela Kraszewska z Zakładu Biotechnologii Medycznej (Analiza wewnątrzkomórkowych mechanizmów regulujących ekspresję transgenu z wektorów AAV różnych serotypów, 209 874 zł)
  2. mgr Kalina Andrysiak z Zakładu Biotechnologii Medycznej (Rola utrofiny w kardiomiopatii towarzyszącej dystrofii mięśniowej Duchenne'a, 140 000 zł)
  3. mgr Olga Jolanta Mucha z Zakładu Biotechnologii Medycznej (Rola mikroRNA-378 w fibro-adipogennych komórkach prekursorowych podczas regeneracji mięśni, 140 000 zł)
  4. mgr Natalia Pydyn z Zakładu Biochemii Ogólnej (Wyjaśnienie antyfibrotycznej roli MCPIP1 w wątrobie, 139 858 zł).