Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

18. edycja Nagród Naukowych „POLITYKI”

18. edycja Nagród Naukowych „POLITYKI”

We wrześniowym numerze tygodnika (37/2018) opublikowana została lista 15 młodych naukowców, którzy znaleźli się w finale konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Jedną z osób mających szansę zostać laureatem programu i uzyskać prestiżowe stypendium jest dr Witold Nowak z Zakładu Biotechnologii Medycznej.

 

Fundacja Tygodnika „POLITYKA” od 2001 prowadzi program stypendialny skierowany do naukowców przed 35. rokiem życia, którym udało się przekroczyć ważny kamień milowy w karierze – napisać istotną w danym obszarze pracę doktorska, rozprawę habilitacyjną, książkę lub publikację, zakończyć lub rozpocząć  znaczące badania, zbudować zespół lub objąć wysoką funkcję w instytucji naukowej 

Piętnastu finalistów konkursu wyłanianych jest spośród kandydatów reprezentujących następujące dziedziny: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu, techniczne.

Nazwiska piątki laureatów tegorocznej edycji konkursu, którzy zdobędą stypendium w wysokości 15 tys. złotych poznamy 28 października. Pozostałe dziesiątka finalistów otrzyma nagrody w wysokości 5 tys. zł. Poniżej prezentujemy nazwiska wszystkich osób, które przeszły do finału.

NAUKI HUMANISTYCZNE

 • dr Agnieszka Dauksza –Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – LITERATUROZNAWSTWO
 • dr Piotr Kubiński – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – KULTUROZNAWSTWO
 • dr Filip Taterka – Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie – ARCHEOLOGIA
 • dr Jan Olaszek - Biuro Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – HISTORIA

NAUKI SPOŁECZNE

 • dr Marcin Rzeszutek – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – PSYCHOLOGIA
 • dr Mateusz C. Strzelecki – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – GEOGRAFIA

NAUKI O ŻYCIU

 • dr Szymon M. Drobniak – Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – BIOLOGIA
 • dr Witold N. Nowak – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – BIOLOGIA
 • dr hab. n. med. Łukasz Szarpak – I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – MEDYCYNA
 • dr n. med. Jacek Bil – Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – MEDYCYNA

NAUKI ŚCISŁE

 • dr hab. inż. Łukasz Marciniak – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu – FIZYKA
 • dr inż. Daniel Prochowicz – Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie – CHEMIA

NAUKI TECHNICZNE

 • dr hab. inż., prof. nadzw. Piotr Oleśkowicz-Popiel – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej – NAUKI TECHNICZNE
 • dr hab. inż. Miłosz Kadziński – Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej – INFORMATYKA/EKONOMIA
 • dr inż. arch. Judyta M. Cichocka – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej –  ARCHITEKTURA. 
 •  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron