Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NA POGRANICZU BIOLOGII, CHEMII I FIZYKI

Popołudniowe, zimowo-wiosenne wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych są efektem kilkuletniej współpracy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk.

Cykl znany wcześniej jako „Spotkania u biologów” zyskał w roku 2017 nową, autonomiczną nazwę i funkcjonuje obecnie jako „Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki”. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia WBBiB jest dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel.

Wykłady (zwykle dwa, trzy lub cztery) trwające około 45 minut odbywają się na Kampusie UJ w okresie od stycznia/lutego do marca (w zależności od terminu ferii zimowych) w wybrane dni tygodnia. Udział w prelekcjach jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie uczniów i nauczycieli.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EDYCJA 2024

CZWARTEK, 7 marca 2024 r., GODZ. 17.00, aula P0.1.1

 • Tytuł wykładu: Jak, gdzie i kiedy? – o możliwościach inżynierii tkankowej
 • Prelegent: prof. dr hab. Justyna Drukała (Zakład Biologii Komórki, Bank Komórek)
 • Opis: Jak skonstruować żywą tkankę poza organizmem? Jak działa laboratorium, w którym hoduje się komórki? Jak zachowuje się organizm po zastosowaniu produktów inżynierii tkankowej? W trakcie wykładu znajdziemy odpowiedź na te i inne pytania dotyczące nowoczesnych możliwości odtworzenia tkanek ludzkich.

CZWARTEK, 14 marca 2024 r, GODZ. 17.00, aula P0.1.1

 • Tytuł wykładu: Nakaseomyces glabratus – bliski krewny drożdży piekarskich stwarzający istotny problem medyczny
 • Prelegent: dr Dorota Satała (Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki)
 • Opis: Postęp medycyny związany m.in. ze stosowaniem antybiotyków o szerokim spektrum oraz terapii przeciwnowotworowych przyczynił się do znacznego wzrostu częstości infekcji grzybiczych. Szczególnie interesującym gatunkiem jest Nakaseomyces glabratus, wcześniej znany jako Candida glabrata, który pomimo bliskiego pokrewieństwa z drożdżami piekarskimi Saccharomyces cerevisiae stanowi jeden z głównych czynników wywołujących zakażenia o śmiertelności sięgającej 50%. Podczas wykładu zostaną przedstawione czynniki wirulencji, które zostały wykształcone przez drożdżaka w celu zdobycie patogennej przewagi w organizmie gospodarza oraz możliwość interakcji z innymi mikroorganizmami. Ponadto zostaną omówione najnowsze metody identyfikacji drożdżaków oraz stosowane metody leczenia.

CZWARTEK, 21 marca 2024 r., GODZ. 17.00, aula P0.1.1

 • Tytuł wykładu: Wykorzystanie wektorów wirusowych w biotechnologii i medycynie
 • Prelegent: prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Zakład Biotechnologii Medycznej)
 • Opis: 

CZWARTEK, 4 kwietnia 2024 r., GODZ. 17.00, sala P1.1 (zmiana miejsca)

 • Tytuł wykładu: Od początków życia do fotosyntezy – jak zasilane światłem organizmy zdominowały naszą planetę?
 • Prelegent: dr Michał Gabruk (Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin)
 • Opis: W trakcie prelekcji przedstawione zostaną kluczowe etapy ewolucji życia na Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów fotosyntetycznych. Opisane zostaną główne elementy maszynerii fotosyntetycznej, ich mechanizm działania i pochodzenie.
Pliki do pobrania
pdf
Plakat A4 z programem wykładów