Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STAŻE NAUKOWE W USA

Studenci studiów magisterskich kierunków biochemia, biotechnologia molekularna oraz biofizyka molekularna i komórkowa mogą się ubiegać o staż w ramach programu BioLab – The Visiting Research Graduate Traineeship, koordynowanego przez Komisję Fulbrighta.

Program BioLab oferuje 11-miesięczne staże badawcze (rozpoczęcie: wczesny lipiec, zakończenie: wczesny czerwiec) dla wybitnych, wykwalifikowanych studentów, posiadających rekomendacje z Polskich instytucji naukowych.

Studenci chcący wziąć udział w stażu naukowym muszą być na 1. lub 2. roku studiów magisterskich II stopnia.

Staż oferowany jest przez cztery instytucje amerykańskie: 

 • University of Virginia,
 • University of Chicago,
 • University of Texas Southwerstern Medical Center
 • Oklahoma Medical Research Foundation.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Fundacji: http://www.fulbright.edu.pl/biolab/

Co oferują Uczelnie w USA:

 • możliwość uczestnictwa w ważnych, atrakcyjnych problemach badawczych i w niektórych przypadkach wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej w uczelni macierzystej;
 • stypendium z przeznaczeniem na koszty utrzymania;
 • oficjalną pomoc w załatwieniu wizy F1 lub J1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student);
 • pełne ubezpieczenie medyczne;
 • przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji oraz absolwentów programu
 • w przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży.

Wymagania:

 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (formalny egzamin mile widziany, ale nie jest konieczny);
 • Zamiłowanie do pracy badawczej i doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • Średnia ocen ze studiów minimum 4.

Konieczne dokumenty (wszystkie w języku angielskim):

 • CV w języku angielskim ze zdjęciem i danymi kontaktowymi (zgodne ze wzorem);
 • Transkrypt ocen z uczelni ze wszystkich semestrów wraz z policzoną średnią (lub średnimi);
 • List motywacyjny (według wzoru)
 • Co najmniej jedna opinia polecająca od samodzielnego pracownika naukowego;
 • Zgoda uczelni macierzystej (podpisana przez Dziekana Wydziału i Promotora kandydata) na formularzu podanym na stronie internetowej.

Na stronie Fundacji Fulbrighta znajduje się grafik spotkań informacyjnych prowadzonych w całej Polsce.