Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SAMORZĄD I STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE DZIAŁAJĄCE PRZY WBBiB

Studenci WBBiB mają możliwość rozwijania i realizacji swoich zainteresowań za pośrednictwem licznych organizacji: zarówno tych istniejących na naszym Wydziale, jak również tych o charakterze ogólnouczelnianym.

Działalność w kołach naukowych i innych stowarzyszeniach studenckich to wspaniały sposób na poszerzenie wiedzy, rozwój umiejętności artystycznych i sportowych, nabycie doświadczenia organizacyjnego a także poznanie ciekawych osób i zaistnienie w środowisku naukowym.

więcej o

Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen"

Koło „Mygen" powstało w październiku 1997 roku z inicjatywy pierwszego i drugiego rocznika studentów Biotechnologii. Działalność Koła została uprawomocniona decyzją Rektora w maju 1998 roku. Koło zrzesza przede wszystkim studentów Biotechnologii, ale nie tylko. Przewrotna nazwa wymyślona przez pierwszą przewodniczącą koła – Ilonę Rafalską, sugeruje, że mygenowcy zajmują się genami. Tak naprawdę to skrót od autoironicznego określenia członków koła: My Geniusze.

Celem istnienia koła „Mygen" jest samokształcenie studentów – poznawanie najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny biologii i biotechnologii, poznawanie najnowszych metod badawczych stosowanych w tych naukach. W tym celu, spotykają się oni na seminariach prowadzonych zarówno przez studentów jak i zaproszonych gości (pracowników WBBiB oraz innych uczelni).

Mygenowcy angażują się w projekty badawcze prowadzone w zakładach i pracowniach WBBiB oraz innych wydziałów, a także, w miarę możliwości finansowych, realizują wspólnie własne projekty. Uczestniczą także w ogólnopolskich i międzynarodowych, konferencjach kół naukowych, zjazdach o tematyce biotechnologicznej, szkołach letnich i zimowych poświęconych biologii molekularnej.

Członkowie koła pomagają również przy organizacji imprez promocyjnych oraz popularyzujących naukę, takich jak: Dzień Otwarty UJ, Festiwal Nauki czy Noc Naukowców.

Dodatkowo, zwykle dwa razy w roku – w ramach wyjazdów naukowo-integracyjnych odwiedzają piękne regiony Małopolski.

Kontakt

 • e-mail: knsb.mygen@gmail.com
 • telefon: 12 664 62 22
 • facebook: mygenuj
więcej o Kontakt

Koło Studentów Biofizyki „Nobel"

Koło Studentów Biofizyki „Nobel" powstało w roku 2003, gdy na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii powstał kierunek biofizyka. Koło zrzesza młodych, aktywnych ludzi, którzy poza zdobywaniem wiedzy z zakresu biofizyki, chcą również zdobyć doświadczenie w pracy w grupie, organizowaniu spotkań naukowych oraz rozwinąć swoje zainteresowania. Koło Studentów Biofizyki „Nobel" za cel stawia sobie propagowanie wiadomości na temat biofizyki jako dziedziny nauki.

Ważnym aspektem działania Koła jest promowanie kierunku studiów, jakim jest biofizyka. Po raz pierwszy w Polsce, kierunek ten został uruchomiony na WBBiB i przez kilka lat pozostawał kierunkiem unikatowym. Obecnie jako jedyny w kraju realizowany jest w trybie studiów pięcioletnich. Celem koła jest także indywidualny rozwój każdego z członków oraz integracja studentów wszystkich roczników.

W roku 2010 Koło zorganizowało pierwszą Ogólnopolską Konferencję Studentów Biofizyki. Od roku 2012 konferencja ma charakter międzynarodowy. Do udziału w niej zapraszani są studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich kierunków z dziedziny biofizyki, fizyki, bioinżynierii medycznej oraz fizyki medycznej, a także pracownicy naukowi z głównych ośrodków akademickich w Polsce i na świecie. Podczas konferencji odbywają się prezentacje prac studentów oraz wykłady zaproszonych gości.

Kontakt

Koło Naukowe Studentów Biochemii „N.zyme"

Koło Naukowe Studentów Biochemii "N.zyme" jest najmłodszą organizacją studencką działającą przy WBBiB. Zostało ono oficjalnie zarejestrowane w lipcu 2012 r. (dwa lata po uruchomieniu tego unikatowego w skali kraju kierunku), dzięki staraniom Anny Baranowskiej – w owym czasie będącej na pierwszym roku studiów II stopnia.

Nazwa koła wywodzi się od głównych rozgrywających w organizmie – enzymów, czyli biocząsteczek niezbędnych dla szybkiego przebiegu przemian chemicznych. Opiekunem „N.zymu" jest dr hab. Andrzej Górecki z Zakładu Biochemii Fizycznej.

Koło zrzesza młodych ludzi, którzy oprócz zdobywania wiedzy z zakresu biochemii i biologii molekularnej pragną poszerzać swoje horyzonty i zainteresowania, organizować spotkania naukowe oraz wspólnie i przyjemnie spędząć wolny czas. Istotnym celem działalności koła jest promocja biochemii jako kierunku, a także jako odrębnej dziedziny nauki.

Istotnym celem działalności koła są cykliczne spotkania jak:

 • „Science corner” – cykl dodatkowych wykładów poszerzających wiedzę z dziedziny Life Science
 • „ExChange” – spotkania z absolwentami naszego wydziału będące platformą do wymiany doświadczeń między byłymi i obecnymi studentami oraz
 • „Journal Club” – spotkania na których studenci sami prezentują swoje wyniki lub ciekawe artykuły.

Zapisy trwają przez cały rok. Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub do jednego z członków samorządu koła.  

Kontakt

 • e-mail: knsbch@nzyme.pl
 • pokój: D109
 • strona www: 
 • facebook: KNSBN.zyme

Koło Naukowe Studentów Bioinformatyki „In Silico"

Koło powstało wiosną 2020 roku. Zrzesza studentów zainteresowanych tematyką bioinformatyki. Do jego głównych celów należy:

 • samokształcenie studentów,
 • promocja bioinformatyki jako kierunku studiów oraz dziedziny nauki
 • integracja osób zainteresowanych bioinformatyką bez względu na granice wydziałów.

Opekunem koła jest dr hab. Krzysztof Murzyn.

Kontakt