Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM MOST

Program Mobilności Studentów MOST to system wymiany studentów pomiędzy dwudziestoma polskimi uniwersytetami, będącymi stronami Porozumienia na rzecz Jakości Kształcenia. Funkcję koordynatora Programu pełni Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA). Za obsługę programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiedzialny jest Centrum Wsparcia Dydaktyki, Dział Spraw Studenckich.

„Program MOST jest adresowany do studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników studiów III stopnia, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty."

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.
O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu MOST aktywny jest link umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

Koordynatorem wydziałowym ds. programu MOST jest mgr Dorota Żołnierczyk (Sekretariat ds. studenckich).

  • e-mail: dorota.zolnierczyk@uj.edu.pl
  • telefon: 12 664 54 51

Studenci i doktoranci którzy studiują na UJ w ramach programu MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS jest złożenie w wyznaczonym terminie w Dziale Nauczania UJ stosownych dokumentów. Szczegółowe informacje dla studentów są zamieszczone TUTAJ. Natomiast doktoranci mogą szukać informacji o zakwaterowaniu TUTAJ.