Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM ERASMUS+ STUDIA

Erasmus + ( Eu Ropean Community  Action  Scheme for the  Mobility of  University  Students) to europejski program przeznaczony dla uczelni, ich studentów oraz pracowników. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół wyższych, w tym również umożliwianie wyjazdów studentów za granicę na część studiów oraz praktyki. Dodatkowo w programie Erasmus+ pewna pula środków przeznaczona jest na finansowanie partnerstw między uczelniami wyższymi, szkołami, przedsiębiorstwami i organizacjami niekomercyjnymi.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim przyznawaniem funduszy z programu Erasmus+ zajmuje się Dział Obsługi Studentów Zagranicznych. Podstawowe informacje o programie i stypendiach Erasmus+ znajdują się na stronie DOSZ.

Koordynatorem programu Erasmus+ na WBBiB jest dr hab. Benedykt Władyka:

 • e-mail: benedykt.wladyka@uj.edu.pl
 • tel.: 12 664 65 11
 • pokój: 4.0.21 (A118), Zakład Biochemii Analitycznej, I piętro

I tura (podstawowa): 15.01.2024 – 07.03.2024

 • 15.01.2024 – 05.02.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 •  06.02.2024 – 19.02.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 •  20.02.2024 – 26.02.2024 – procedura odwoławcza
 •  27.02.2024 – 07.03.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

II tura (uzupełniająca): 13.05.2024 – 27.06.2024

 • 13.05.2024 – 27.05.2024 – składanie wniosków przez USOSweb
 • 28.05.2024 – 10.06.2024 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 11.06.2024 – 17.06.2024 – procedura odwoławcza
 • 18.06.2024 – 27.06.2024 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Wymogi formalne udziału w rekrutacji

 • deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską
 • status studenta lub doktoranta UJ.

Kryteria kwalifikacyjne

Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:

 • średnia ocen za ostatni rok studiów lub
 • w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia

lub

 • w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.
Średnia ocen zostanie przeliczona wg wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100
W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziomu znajomości języka obcego o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

Dodatkowa punktacja będzie obowiązywała za:

 1. stypendium Rektora (+15 punktów)
 2. zaangażowanie w pracę podmiotów działalności studentów i doktorantów UJ (+15 punktów):
 • w Samorządzie Studentów UJ lub w Towarzystwie Doktorantów UJ (Samorządy)
 • w organizacjach studenckich i doktoranckich (np. RKN, TBSP UJ, koła naukowe)
 • w stowarzyszeniach działających na Uczelni.

Dodatkowo poza umowami Erasmus+ podpisanymi z uczelniami partnerskimi na poziomie WBBiB jest możliwość wyjazdu w ramach Coimbra Group Student Exchange Network (CG SEN) Lista uczelni partnerskich CG SEN znajduje się pod adresem: coimbragroup.uj.edu.pl/uniwersytety-partnerskie1

Rekrutacja odbywa się na tych samych zasadach jak w ramach Erasmus+ z tym, że o wyjazd mogą się ubiegać wszyscy studenci na UJ.