Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

STYPENDIA DOKTORANCKIE FINANSOWANE Z GRANTÓW

Kierowników projektów badawczych, w których przewidziane jest stypendium dla doktorantów obowiązują procedury postępowania przyjęte w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ w przypadku naboru kandydatów, których stypendia będą finansowane ze środków zewnętrznych, w tym z projektów badawczych (grantów) krajowych i międzynarodowych (Procedura_SDNSiP_nabór_z_grantow.pdfZałącznik nr 2_Wniosek o otwarcie naboru z grantu.docx).

WAŻNE:
Decyzją Rady WBBiB z 22 września 2020 r., w sytuacji gdy z projektu badawczego nie można pokryć finansowania stypendium doktoranckiego przez wszystkie cztery lata trwania studiów w ramach Szkoły Doktorskiej, kierownicy projektów są zobowiązani do zabezpieczenia finansowania na brakujący okres z innych dostępnych im źródeł.

Podanie źródła finansowania zabezpieczającego pokrycie kosztów stypendium na brakujący okres jest konieczne do uzyskania akceptacji dziekana WBBiB dla otwarcia rekrutacji.

Warunki i kryteria rekrutacji grantowej, w tym liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej konieczna do uznania egzaminu wstępnego za zdany, mają być takie same jak dla naboru regularnego.