Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KIERUNEK BIOINFORMATYKA – STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Murzyn, prof. UJ

telefon: 12 664 63 79
pokój: B028 (3.01.36), parter
e-mail: krzysztof.murzyn@uj.edu.pl

Rada Programowa 

  • dr hab. Krzysztof Murzyn, prof. UJ – przewodniczący
  • dr Michał Bukowski 
  • prof dr hab. Marta Dziedzicka Wasylewska 
  • dr Michał Gabruk 
  • dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ 
  • dr Mateusz Kwitniewski
  • dr Michał Markiewicz 
  • dr hab. Przemysław Płonka 
  • dr Mateusz Wilamowski

​Praktyka zawodowa

Studenci kierunku bioinformatyka mają obowiązek odbycia 90 godzin praktyk zawodowych do końca II roku studiów. Studenci samodzielnie organizują swoje praktyki – zwykle wybierając instytucję w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Praktyki mogą się odbywać w krajowych laboratoriach naukowo-badawczych lub w firmach działających w branży life science. Praktyki zawodowe mają na celu konfrontację studentów ze środowiskiem pozaakademickim oraz umożliwiają zebranie pierwszych doświadczeń na rynku pracy. Zaliczenie praktyki zakończone uzyskaniem pozytywnej opinii opiekuna praktyki jest obowiązkowe, lecz nie ma wpływu na końcową ocenę ze studiów.

Wybór opiekuna naukowego

Najpóźniej do końca czwartego semestru studenci zobowiązani są wybrać opiekuna naukowego (wybór opiekuna należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz). 

Opiekunem naukowym może być każdy pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub stopniem doktora, prowadzący badania naukowe z zakresu bioinformatyki. Lista potencjalnych opiekunów znajduje się w Sekretariacie ds. studenckich.

W porozumieniu z opiekunem student uzgadnia wybór dodatkowych przedmiotów (wybór kursów należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz) oraz temat pracy licencjackiej.

Opiekun organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta doświadczenia oraz nadzoruje przygotowywanie pracy licencjackiej.

Do pobrania: Regulamin studiów UJ

Program 2023/2024
Podstawy formalne i pełna, aktualna dokumentacja studiów obowiązująca studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2023/2024 więcej o

Plan studiów, wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych w Aplikacji Sylabus UJ.

Plan studiów, wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych w Aplikacji Sylabus UJ.
Pełny opis kierunku bioinformatyka dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2021/2022 (pdf).

Plan studiów, wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych w Aplikacji Sylabus UJ.
Pełny opis kierunku bioinformatyka dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2020/2021 (pdf).