Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW

Stypendium dla magistranta

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin w ramach realizacji projektu badawczego. Zgłoszenia należy przesyłać do 28 września 2022 r.
więcej o Stypendium dla magistranta

Stypendium dla magistranta w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin

Konkurs na stanowisko stypendysty w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin WBBiB UJ w projekcie NCN SONATA 15 „Kierowana ewolucja molekularna i uczenie maszynowe w badaniach nad zależną od światła oksydoreduktazą protochlorofilidu”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 września 2022 r.
więcej o Stypendium dla magistranta w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

Dwa stypendia dla studentów w Zakładzie Biotechnologii Medycznej w ramach realizacji projektu badawczego. Zgłoszenia należy przesyłać do 5 października 2022 r.
więcej o Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

Stypendium dla magistranta

Oferta stypendium dla magistranta w Zakładzie Biochemii Fizycznej w ramach realizacji projektu badawczego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2022 r.
więcej o Stypendium dla magistranta

Konkurs na stypendystę-doktoranta w Zakładzie Biotechnologii Medycznej

Stypendium dla doktoranta w Zakładzie Biotechnologii Medycznej w ramach realizacji projektu badawczego OPUS 22. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 października 2022 r.
więcej o Konkurs na stypendystę-doktoranta w Zakładzie Biotechnologii Medycznej