Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla doktoranta w Pracowni Strukturalnej Dynamiki Białek

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Pracowni Strukturalnej Dynamiki Białek w ramach realizacji projektu badawczego. Zgłoszenia można nadsyłać do 16 sierpnia 2023 r.

Stanowisko: stypendysta-doktorant

Liczba etatów: 1

Miejsce realizacji: Pracownia Strukturalnej Dynamiki Białek

Kierownik projektu: dr Przemysław Nogły, prof. UJ

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program Dioscuri

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 sierpnia 2023 r.

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie w wysokości ok 1160zł (brutto) miesięcznie na okres 24 miesięcy Data rozpoczęcia: 1 października 2023 r.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe w zakresie chemii, biochemii, biofizyki, biotechnologii, biologii lub nauk pokrewnych
 • status doktoranta WBBiB/uczestnika szkoły doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie
 • znajomość teoretyczna i praktyczna metod z zakresu chemii, biochemii/biofizyki białek, krystalografii
 • umiejętność izolacji i oczyszczania białek
 • doświadczenie w pomiarach krystalograficznych
 • doświadczenie w pomiarach i analizie zmian konformacyjnych białek
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • umiejętność zaawansowanej analizy wyników
 • silna motywacja do pracy naukowej
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności interpersonalne
 • praca pod presją czasu
 • doskonałe zdolności komunikacyjne

Opis zadań:

Prace badawcze dotyczą mechanizmów molekularnych receptorów białkowych - badanie dynamiki strukturalnej metodą czasowo rozdzielczej krystalografii rentgenowskiej pod kierownictwem Dr. Przemysława Nogłego w ramach grantu Dioscuri https://noglylab.eu

Proces rekrutacji:

Zgłoszenia należy przesyłać do kierownika projektu na adres e-mail: przemyslaw.nogly@uj.edu.pl

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV z informacją na temat dorobku naukowego, oraz listu motywacyjnego z informacją na temat osób mogących wystawić opinię o kandydacie.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).