Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla studenta studiów II stopnia w Zakładzie Biologii Komórki

Oferta stypendialna w Zakładzie Biologii Komórki WBBiB w ramach realizacji projektu badawczego NCN OPUS 16. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lutego 2023 r.

Nazwa stanowiska: stypendysta-student
Tytuł projektu: Dwufazowy mechanizm reakcji elektrotaktycznej mysich fibroblastów 3T3: komplementarna rola kanałów jonowych i receptorów chemoatraktantów
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Madeja
Termin składania ofert: 14 lutego 2023 r.
Warunki zatrudnienia: stypendium w wysokości 1 250,00 złotych miesięcznie przez okres 4 miesięcy, począwszy od 1 marca 2023 r.

Wymagania:

Kandydat powinien mieć ukończone studia licencjackie z dziedziny nauk biologicznych i być uczestnikiem studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia, Biologia, Biochemia lub pokrewnym. Jednocześnie wymagane są:

  • doświadczenie w pracy z komórkami zwierzęcymi (w szczególności umiejętność propagacji linii komórkowych i ich wysiewania na potrzeby prowadzonych eksperymentów)
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • umiejętność pracy w zespole

Mile widziane są:

  • umiejętność obsługi zmotoryzowanego mikroskopu fluorescencyjnego wyposażonego w kamerę cyfrową
  • doświadczenie w badaniach migracji komórkowej (w szczególności rejestracja poklatkowa ruchu komórek, także w obecności bodźców kierunkowych)
  • znajomość metod analizy ruchu komórek adherentnych
  • doświadczenie w pracy z programem ImageJ, lub podobnym pozwalającym na obróbkę obrazów mikroskopowych.

Opis zadań:

Kandydat będzie zajmował się wysiewaniem komórek na eksperymenty dotyczące roli kanałów jonowych i błonowych receptorów chemoatraktantów w elektrotaksji komórek fibroblastycznych, transfekcją komórek konstruktami genetycznymi, rejestracją poklatkową obrazu przy użyciu zmotoryzowanych mikroskopów (w tym także fluorescencyjnych), oraz późniejszą analizą ilościową uzyskanych filmów wykorzystując półautomatyczne metody analizy migracji komórek.

Forma składania ofert:
Drogą elektroniczną, na adres e-mail: z.madeja@uj.edu.pl

Dodatkowe informacje:

Kandydaci proszeni są o przesłanie aplikacji zawierającej:

  1. Życiorys zawodowy zawierający informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata oraz wyróżnień wynikających z prowadzonych badań;
  2. List motywacyjny;
  3. Podpisane oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie pobrane ze strony: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia

UWAGA: Proszę uzupełnić w tekście szczegółową nazwę projektu, która brzmi: „Dwufazowy mechanizm reakcji elektrotaktycznej mysich fibroblastów 3T3: komplementarna rola kanałów jonowych i receptorów chemoatraktantów” (Umowa nr UMO-2018/31/B/NZ3/01750)

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu.

Punktacja przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium będzie przyznawana zgodnie z § 3, pkt. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – dla konkursów NCN ogłaszanych od 15.03.2017 roku.

WYNIKI KONKURSU
Do konkursu przystąpiło dwoje kandydatów. Komisja zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2023 r., wybrała panią Wiktorię Kłos.