Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Zakładzie Immunologii

Stypendium dla doktoranta w Zakładzie Immunologii WBBiB UJ w ramach realizacji projektu badawczego POLONEZ BIS 1 pt. „Regulacja szlaku przekazu sygnału SLPI-IL-17 podczas infekcji dróg oddechowych i po szczepieniu”

Projekt dotyczy badania odpowiedzi układu immunologicznego po szczepieniu szczepionką przeciwko krztuścowi i podczas infekcji dróg oddechowych B. pertussis ze szczególnym uwzględnieniem roli białek SLPI i interleukiny 17 na powstanie specyficznej odpowiedzi immunologicznej.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ;
  • ma ukończone studia II stopnia na kierunku biotechnologia, biologia lub na kierunkach pokrewnych;
  • bierze czynny udział w życiu naukowym (publikacje, nagrody, stypendia, wystąpienia na konferencjach i sympozjach)
  • przebywała na stażu zagranicznym
  • posiada pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej
  • wykazuje się praktyczną znajomością przynajmniej kilku z wymienionych technik:

- techniki z zakresu izolacji hodowli komórek (epitelium, leukocyty)

- immunohistochemia, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna

- immunoprecypitacja, ELISA, Western Blot

- techniki biologii molekularnej (qPCR, transfekcja, edycja genomu CRISPR/Cas9)

- cytometria przepływowa

  • ma komunikatywną znajomość języka angielskiego oraz praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Graphpad, FlowJo.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć elektronicznie następujące dokumenty w formie jednego pliku pdf (maksymalny rozmiar pliku: 50 MB) na adres: mieszko.wilk@uj.edu.pl, (w tytule maila proszę wpisać POLONEZ_PhDstudent oraz imię i nazwisko):

  1. podanie (list motywacyjny),
  2. życiorys (w którym uwzględnione są kryteria rekrutacji)
  3. dane kontaktowe do lub pisemną opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 6 lutego 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 lutego 2023.

Pliki do pobrania
pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych