Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla doktoranta w Zakładzie Biochemii Komórki

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Zakładzie Biochemii Komórki w ramach realizacji projektu badawczego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lutego 2023 r.

Stanowisko: doktorant-stypendysta
Liczba stypendiów: 1
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biochemii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik projektu: dr Jakub Kochan
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program SONATA 16
Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 lutego 2023
Okres zatrudnienia: 10 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: marzec 2023
 
Opis projektu:
W projekcie planujemy zbadać mechnizmy leżące u podstaw sekwestracji i immobilizacji długiego niekodującego RNA NORAD w granulach stresowych oraz zbadać rolę osi NORAD-granule stresowe w indukowanym hipertermią radio-/chemiouczulaniu komórek nowotworowych. Mamy nadzieję, że zbadanie do tej pory nieopisanej osi NORAD-granule stresowe pozwoli na zidentyfikowanie potencjalnych nowych celów molekularnych dla terapii przeciwnowotworowej skojarzonej z hipertermią.
 
Wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • tytuł magistra w zakresie biochemii, biotechnologii, biologii molekularnej lub dziedzin pokrewnych
 • są uczestnikami studiów doktoranckich lub słuchaczami Szkoły Doktorskiej
 • aktywny udział w życiu naukowym (w tym publikacje, stypendia, wystąpienia na konferencjach, nagrody)
 • silna motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów i analizy ich wyników
 • bardzo dobra znajomość biologii molekularnej
 • wymagane jest doświadczenie w:
 1. hodowli komórek eukariotycznych,
 2. zaawansowanych metodach mikroskopowych (ze szczególnym uwzględnieniem przyżyciowej mikroskopii fluorescencyjnej oraz techniki smRNA FISH),
 3. analizy poziomu transkryptów,
 4. przeprowadzaniu analizy poziomu białka (m. in. western blot)
 5. stosowaniu systemu CRISPR-Cas,
 6. klonowaniu molekularnym.
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • biegła obsługa komputera (pakiet Office, Adobe, Graph Pad Prism, ImageJ).
 
Zadania badawcze:
 • Analiza lokalizacji wewnątrzkomórkowej NORAD oraz jej dynamiki.
 • Zbadanie wpływu nadekspresji i wyłączenia ekspresji NORAD na indukowane hipertermią radio-/chemiouczulanie komórek nowotworowych.
Procedura rekrutacyjna:
Zgłoszenia/zapytania należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: jakub.kochan@uj.edu.pl z dopiskiem w tytule maila Sonata 16 DOKTORANT. Zgłoszenie powinno zawierać (w formie jednego pliku pdf):
 • podanie (list motywacyjny),
 • CV z uwzględnieniem dorobku naukowego (publikacje, konferencje itp.),
 • opinię kierownika zakładu lub promotora pracy magisterskiej o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata do pracy naukowej (dla kandydatów spoza WBBiB UJ).
Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Biochemii Ogólnej WBBiB UJ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”.
 
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu 2020/39/D/NZ3/02328 nastąpi do 14 lutego 2023 r. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami.