Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla studenta

Konkurs na stanowisko stypendysty w Zakładzie Biotechnologii Roślin w ramach realizacji projektu badawczego SONATA17. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 lutego 2023 r. o godz. 23:59

Stanowisko: stypendysta
Tytuł projektu: Bioenergetyka ekstremofilnych archeonów: badania strukturalno-funkcjonalne oksydoreduktaz oddechowych u Sulfolobus acidocaldarius
Kierownik projektu: dr Sebastian Pintscher
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biotechnologii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program SONATA17
Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 lutego 2023, godz. 23:59
Liczba stypendiów: 1
Wynagrodzenie: 2 000 PLN/mies.
Okres zatrudnienia: 16 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: marzec 2023
 
Opis projektu:
Celem projektu jest poznanie struktury oraz funkcji biologicznej kompleksów enzymatycznych łańcucha oddechowego u termoacydofilnych archeonów z rodzaju Sulfolobus. W ramach projektu planowane jest:
 • opracowanie wydajnej metody izolacji trzech enzymów: nietypowej dehydrogenazy bursztynianu SdhABEF oraz dwóch dużych błonowych superkompleksów: SoxABCDL2 i SoxEFGHIM
 • dokładne poznanie budowy superkompleksów oraz ich roli w procesie oddychania komórkowego
 • uzyskanie struktur wybranych enzymów łańcucha oddechowego Sulfolobus przy wykorzystaniu mikroskopii cryoEM
 • zbadanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i skuteczność katalizy oksydoreduktaz oddechowych w warunkach wysokiej temperatury
 
Wymagania:
 • podstawowa wiedza z zakresu biologii i biochemii białek;
 • doświadczenie w hodowlach mikrobiologicznych i przygotowaniu pożywek mikrobiologicznych;
 • wysoka sprawność manualna;
 • znajomość programu PyMol lub UCSF ChimeraX
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • kandydat jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 
Opis zadań:
 • opracowanie metody izolacji kompleksów SdhABEF i SoxABCDL2
 • pomiary aktywności enzymatycznej SdhABEF
 
Procedura rekrutacyjna:
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: sebastian.pintscher@uj.edu.pl z dopiskiem w tytule maila „SONATA17-stypendysta”. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • podanie (list motywacyjny);
 • CV z uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • potwierdzenie/oświadczenie o spełnianiu wymogów formalnych wynikających z regulaminu przyznawania stypendiów;
Do podania można załączyć opinię dotychczasowego opiekuna naukowego (jeśli kandydat takiego posiadał) oraz należy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Biotechnologii Roślin WBBiB UJ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”.
 
Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone między 8 a 10 lutego 2023. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 lutego 2023. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.