Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla magistranta

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin w ramach realizacji projektu badawczego. Zgłoszenia należy przesyłać do 28 września 2022 r.

Tytuł projektu: Kierowana ewolucja molekularna i uczenie maszynowe w badaniach nad zależną od światła oksydoreduktazą protochlorofilidu
Źródło finansowania: NCN, program SONATA 15
Warunki: umowa stypendialna ze stypendium 1000 PLN/miesiąc
Okres finansowania: 11 miesięcy (od 1 października 2022 do 31 sierpnia 2023)
 
Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • status studenta(ki) studiów drugiego stopnia (lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich) w dziedzinie nauk biologicznych (biologia, biochemia, biofizyka, biotechnologia, bioinformatyka).
  • wykazuje się praktyczną znajomością przynajmniej kilku z wymienionych technik: 

- konstrukcja baz danych SQL na podstawie danych uzyskanych w eksperymentach laboratoryjnych

- budowanie sieci neuronowych, korzystając z biblioteki Keras i TensorFlow

- rozwiązywanie numeryczne układu równań różniczkowych

- zaawansowanie umiejętności programowania, w szczególności w Pythonie

  • ma komunikatywną znajomość języka angielskiego oraz praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel. 
Opis zadań:
przygotowanie sieci neuronowej przewidującej wiązanie nukleotydów i barwników przez warianty enzymu LPOR
przygotowanie modelu regulacji szlaku biosyntezy chlorofilu, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów LPOR
przygotowanie programu interpretującego widma emisji fluorescencji jako kompleksy enzymu LPOR. 
 
Procedura kwalifikcyjna:
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wymienione poniżej podstawowe dokumenty na adres: michal.gabruk@uj.edu.pl, z dopiskiem w tytule: SONATA 15:
  1. podanie (list motywacyjny),
  2. życiorys (w którym uwzględnione są kryteria rekrutacji)
  3. klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/wynagrodzenia/stypendia).
Dodatkowo, z każdym z kandydatów przeprowadzone zostanie rozmowa rekrutacyjna, na której zweryfikowana zostanie wiedza teoretyczna z wybranych zagadnień związanych z tematyką projektu.
 
Termin składania zgłoszeń: 28 września 2022
Rozmowy kwalifikacyjne: 29 września 2022
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 września 2022.
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami.