Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla magistranta w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin

Konkurs na stanowisko stypendysty w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin WBBiB UJ w projekcie NCN SONATA 15 „Kierowana ewolucja molekularna i uczenie maszynowe w badaniach nad zależną od światła oksydoreduktazą protochlorofilidu”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 września 2022 r.

Warunki: umowa stypendialna ze stypendium wysokości 1000 PLN/miesiąc,
Okres finansowania: 21 miesięcy (od 1 października 2022 do 30 czerwca 2024)
 
Wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:
  • status studenta(ki) studiów drugiego stopnia (lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich) w dziedzinie nauk biologicznych (biologia, biochemia, biofizyka, biotechnologia).
  • wykazuje się praktyczną znajomością przynajmniej kilku z wymienionych technik: 

- techniki z zakresu biologii molekularnej (np. klonowanie metodą Gibsona)

- ekspresja białek w systemach bakteryjnych

- oczyszczanie białek metodami chromatograficznym

  • ma wiedzę popartą najnowszą literaturą naukową dotyczącą:

- szlaku biosyntezy chlorofilu

- regulacji syntezy chlorofilu w roślinach

  • ma komunikatywną znajomość języka angielskiego oraz praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel. 
 
Opis zadań:
  • klonowanie i oczyszczanie podjednostek magnezochelatazy
  • badanie biochemicznych właściwości enzymu
  • ekspresja funkcjonalnego enzymu w E. coli
  • analiza oligomeryzacji enzymu przy użyciu metod mikroskopii elektronowej.
 
Procedura rekrutacyjna:
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wymienione poniżej podstawowe dokumenty na adres: michal.gabruk@uj.edu.pl, z dopiskiem w tytule: SONATA 15:
1. podanie (list motywacyjny),
2. życiorys (w którym uwzględnione są kryteria rekrutacji)
3. klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (https://cawp.uj.edu.pl/pl_PL/wynagrodzenia/stypendia).
 
Dodatkowo, z każdym z kandydatów przeprowadzone zostanie rozmowa rekrutacyjna, na której zweryfikowana zostanie wiedza teoretyczna z wybranych zagadnień związanych z tematyką projektu.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 września 2022
Rozmowy kwalifikacyjne: 29 września.2022
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 września.2022.
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami.