Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta

Dwa stypendia dla studentów w Zakładzie Biotechnologii Medycznej w ramach realizacji projektu badawczego. Zgłoszenia należy przesyłać do 5 października 2022 r.

Stanowisko: student-stypendysta
Liczba miejsc: 2
Tytuł projektu: W poszukiwaniu nowych markerów starzenia komórkowego oraz przyczyn akumulacji starzejących się komórek w blaszce miażdżycowej
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ
Sposób wynagrodzenia: umowa stypendialna
Okres finansowania: od 8 do 16 miesięcy
Wynagrodzenie: 1 000 zł/miesiąc
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior, prof. UJ
Źródło finansowania: NCN
Termin przyjmowania zgłoszeń: 5 października 2022 r.
 
Opis planowanych prac:
Projekt ma na celu zbadanie molekularnych mechanizmów oraz interakcji międzykomórkowych wpływających na progresję i destabilizację blaszki miażdżycowej.
 
Wymagania wobec kandydata:
  • ukończone studia I stopnia lub ukończony 3 rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnym;
  • znajomość technik biologii molekularnej i biochemii – umiejętności praktyczne w zakresie hodowli komórek eukariotycznych oraz/lub izolacji kwasów nukleinowych i analizy ekspresji genów metodą qPCR;
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie przygotowania próbek do badań z wykorzystaniem cytometrii przepływowej lub mikroskopii fluorescencyjnej;
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie;
  • silna motywacja do pracy badawczej oraz umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.
Proces rekrutacji:
Zgłoszenia/zapytania należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: agnieszka.jazwa@uj.edu.pl
W tytule maila należy umieścić: Konkurs
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. CV z opisem dotychczasowego doświadczenia w pracy laboratoryjnej (np. odbyte staże, praktyki) oraz wyszczególnieniem poznanych technik badawczych.
  2. List motywacyjny.
Proszę także zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”.
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.