Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Diamentowe Granty ”dla studentów WBBiB

„Diamentowe Granty ”dla studentów WBBiB

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnięty został 8. konkurs na „Diamentowy Grant”. W gronie zwycięzców znaleźli się Maciej Pudełek – student Biochemii, oraz Adrianna Musiał – studentka Biotechnologii molekularnej.

Wyróżnieni studenci otrzymają nie tylko stypendium, ale również środki na realizację własnego projektu badawczego. Pan Maciej Pudełek, dzięki dotacji w wysokości 220 tys. złotych będzie mógł z Zakładzie Biologii Komórki, pod opieką dr. Damiana Ryszawego, badać „Rolę mechanizmów warunkujących lekooporność w kształtowaniu potencjału inwazyjnego komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego”.

Pani Adrianna Musiał – magistrantka w Zakładzie Biochemii Ogólnej, która również otrzymała 220 tys. złotych, swoje badania nad „Identyfikacją pochodzenia męskich i żeńskich linii założycielskich polskich ras rodzimych koni w oparciu o ukierunkowane resekwencjonowanie chromosomu Y oraz zmienność mitochondrialnego DNA – mtDNA” będzie realizować w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach.

Uzyskanie „Diamentowego Grantu” to bardzo duże osiągnięcie. W skali całego kraju wyłonionych zostało w tym roku 85 laureatów konkursu.