Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta stypendium dla magistranta w Zakładzie Mikrobiologii

Konkurs na stanowisko magistranta-stypendysty w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w projekcie FIRST TEAM pt. „Epigenetyka paradontozy: metylacja DNA w rozwoju choroby i jako potencjalny cel terapeutyczny”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 września 2018 r.

Nazwa stanowiska: stypendysta-magistrant
Dziedzina: mikrobiologia, immunologia
Forma wynagradzanie: umowa stypendialna
Kwota wynagrodzenia: 1 500 zł/miesiąc (kwota nie podlega opodatkowaniu)
Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018
Maksymalny okres zatrudnienia:  9 miesięcy
Instytucja zatrudniająca: Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik projektu: dr Aleksander Grabiec
Tytuł projektu: „Epigenetyka paradontozy: metylacja DNA w rozwoju choroby i jako potencjalny cel terapeutyczny”.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 września 2018
 
Opis projektu: 
Celem projektu jest szczegółowa charakterystyka patologicznych zmian w metylacji DNA w tkance i izolowanych komórkach dziąsła pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia, określenie wpływu Porphyromonas gingivalis na system metylacji DNA w komórkach dziąsła oraz identyfikacja biologicznych konsekwencji tych zmian w kontekście chronicznego stanu zapalnego i interakcji patogen-gospodarz. Badania te nie tylko pogłębią naszą wiedzę na temat tej choroby, ale również mogą pozwolić na identyfikację nowych celów terapeutycznych, w przyszłości stanowiących podstawę dla testowania nowych klas leków w terapii schorzeń przyzębia.
 
Zadania badawcze: 
 1. Optymalizacja modelu chronicznej infekcji in vitro fibroblastów dziąsła (GF) i fibroblastów więzadła przyzębia (PLF) P. gingivalis
 2. Analiza wpływu P. gingivalis i jego czynników wirulencji na ekspresję i funkcję metylotransferaz DNA i globalną metylację DNA w komórkach GF i PLF.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Tytuł licencjata lub jego ekwiwalent w takich dziedzinach, jak biotechnologia, biochemia lub pokrewne. 
 2. Doświadczenie w pracy z komórkami eukariotycznymi oraz w podstawowych technikach biologii komórki (ELISA, Western blot, qPCR) udokumentowane wynikami w pracy licencjackiej lub publikacji. 
 3. Doświadczenie w badaniach epigenetycznych oraz w pracy z bakteriami anaerobowymi będzie mile widziane. 
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym w mowie i piśmie.  
 5. Umiejętność samodzielnej organizacji swojej pracy i dokumentowania pracy eksperymentalnej
 6. Zaangażowanie, sumienność i niezawodność oraz dyspozycyjność do pracy w niestandardowych godzinach.  
 7. Umiejętność pracy w grupie. 
Lista wymaganych dokumentów:
 1. Podanie/list motywacyjny
 2. Życiorys z opisem dotychczasowego doświadczenia w pracy laboratoryjnej. 
 3. Odpis dyplomu licencjackiego,
 4. Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych ze strony: www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow 
 5. Dane kontaktowe do osób mogących udzielić referencji.

Procedura rekrutacyjna:
Osoby zainteresowana ofertą proszone są o przesłanie w/w dokumentów drogą elektroniczną pod adres: aleksander.grabiec@uj.edu.pl.

Do wiadomości należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”.