Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Od 20 lipca do 10 września doktoranci UJ, którzy mają otwarty przewód doktorski mogą się zapisywać do interdyscyplinarnego programu JIPhDP, finansowanego ze środków Unii Europejskiej (PO WER). Celem programu jest stworzenie doktorantom warunków do poszerzania warsztatu badawczego oraz zwiększenia potencjału naukowego i zawodowego.

W dniu 20 lipca 2018 r. rozpocząła się rekrutacja do dwuletniego programu kształcenia w języku angielskim pod nazwą Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme.

Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich doktorantów Uniwesytetu Jagiellońskiego z otwartym przewodem doktorskim i obejmuje m. in. wsparcie finansowe uczestników w postaci stypendium oraz dofinansowania wyjazdów na zagraniczne staże naukowe i konferenecje.

W ramach programu doktoranci muszą wziąć udział w sześciu kursach obligatoryjnych (w wymiarze 180 godz.) i minumum dwóch kursach fakultatywnych (60 godz.). Kursy będą prowadzone w formie warsztatów oraz zajęć projektowych, seminaryjnych i konwersatoryjnych.

Autorzy programu przewidzieli dwa nabory na studia  – w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020. Limit miejsc w każdej z edycji wynosi 75. W tym roku zgłoszenia przyjmowane będą do 10 września.

Zachęcamu doktorantów WBBiB do zapoznania się z profilem programu oraz warunkami rekrutacji i uczestnictwa bezpośrednio na stronie przedsięwzięcia, pod adresem: www.phdp.uj.edu.pl