Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca na stanowisku samodzielnego biologia

Zakład Biofizyki Komórki ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego biologa (umowa na zastępstwo). Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lutego 2022.

Wymagane kwalifikacje: ukończone studia wyższe w zakresie nauk przyrodniczych lub ścisłych.

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie życiorysu (CV z podaniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. wymagań na adres kierownika Zakładu: 

  • jerzy.dobrucki@uj.edu.pl

Pod wskazanym wyżej adresem można uzyskać także wszelkie dodatkowe informacje.

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (Skype, Zoom, Teams).
Dokumenty należy przesyłać do dnia 15 lutego 2022 r.

Zakład zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.