Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla doktoranta w Pracowni Metabolomiki

W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs DAINA2) w Pracowni Metabolomiki WBBiB UJ oferowane jest stypendium dla doktoranta. Projekt dotyczy badań z zakresu mikrobiologii środowiskowej, biochemii i genetyki molekularnej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 24 grudnia 2021 r.

Nazwa stanowiska: doktorant
Okres finansowania: 36 miesięcy
Typ konkursu: NCN DAINA 2
Tytuł projektu: Wirusowa kontrola zakwitów toksycznych sinic w ekosystemach wód słodkich
Termin składania ofert: 24 grudnia 2021
Rozstrzygnięcie konkursu: 31 grudzień 2021
Forma składania ofert: email na adres: dariusz.dziga@uj.edu.pl, z jednoznacznym tytułem wiadomości (Imię_Nazwisko_DAINA2_aplikacja), zalecany format dokumentów – PDF
 
Wymagania:
 1. Posiadanie statusu doktoranta w szkole doktorskiej przez cały okres trwania umowy.
 2. Dorobek naukowy – publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, udział w różnych projektach badawczych.
 3. Znajomość teorii i podstawowej metodologii z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej i biochemii.
 4. Umiejętność projektowania, wykonywania i oceny eksperymentów badawczych.
 5. Umiejętność pracy w zespole badawczym na równi z umiejętnością pracy samodzielnej.
 6. Umiejętność prezentowania wyników naukowych w języku angielskim, zarówno ustnie, jak i na piśmie.
 7. Gotowość do pogłębiania wiedzy i podejmowania nowych wyzwań, zaangażowanie i entuzjastyczne podejście do pracy laboratoryjnej.
 8. Determinacja, dokładność, pracowitość i samodyscyplina. 
 
Opis zadań:
 1. Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów zaplanowanych w projekcie.
 2. Przygotowywanie raportów i manuskryptów.
 3. Prezentacja wyników naukowych, publikowanie prac w czasopismach naukowych.
 
Warunki zatrudnienia:
 • Forma zatrudnienia: umowa o realizację i finansowanie stypendium naukowego dla młodego naukowca w projekcie badawczym na okres 36 miesięcy.
 • Wynagrodzenie: 1 500 zł miesięcznie. 
 • Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 lutego 2022.
 
Warunki przystąpienia do konkursu:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie:
 1. CV wraz z listą dorobku naukowego (publikacje, konferencje, itp.)
 2. danych kontaktowych do osób mogących udzielić rekomendacji 
 3. listu motywacyjnego. 
Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Pracownia Metabolomiki WBBiB, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”.