Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla magistranta w ZBF

Oferta stypendium dla magistranta w Zakładzie Biochemii Fizycznej w ramach realizacji projektu badawczego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 grudnia 2021 r.

Stanowisko: stypendysta-magistrant
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, OPUS13
Tytuł projektu: Charakterystyka działania klozapiny i risperidonu na poziomie jadra komórkowego
Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Kędracka-Krok
Nazwa jednostki: Zakład Biochemii Fizycznej, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Termin składania ofert: 21 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Kandydat powinien być studentem studiów magisterskich w dziedzinie nauk biotechnologicznych, biochemicznych lub biofizycznych oraz posiadać:

  • doświadczenie w pracy eksperymentalnej w warunkach pracy sterylnej (hodowle ludzkich linii komórkowych) 
  • doświadczenie w technice q-PCR,
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu biochemii i biologii molekularnej, a także mile widziane doświadczanie  w przygotowaniu próbek białkowych do badań proteomicznych oraz wiedzę z dziedziny neurobiologii,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiającą posługiwanie się literaturą naukową,

a także być zaangażowanym w wykonywaną pracę badawczą.

Opis zadań:
Jednym z celów projektu jest zróżnicowanie modyfikowanych ludzkich linii komórkowych o charakterze komórek macierzystych do neuronów i astrocytów oraz zbadanie wpływu leków przeciwpsychotycznych na proteom jądrowy komórek typu WT i komórek z wyciszonym wybranym białkiem. 

Do zadań stypendysty będzie należeć aktywna współpraca naukowa z kierownikiem i innymi wykonawcami projektu w celu realizacji założonego programu badawczego tj. prowadzenie eksperymentów, opracowanie i interpretowanie wyników, przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Kandydaci proszeni są o przesłanie aplikacji składającej się z:

  • podania/listu motywacyjnego;
  • życiorysu/CV zawierającego informacje dotyczące dotychczasowej edukacji, publikacji, udziału w projektach badawczych, staży, stypendiów, osiągnięć naukowych, wyróżnień, etc.;
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sylwia.kedracka-krok@uj.edu.pl (tel. 12 664 61 48). Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.