Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia dla doktorantów w Zakładzie Immunologii

​Konkurs na dwa stanowiska doktoranta/stypendysty w Zakładzie Immunologii WBBiB UJ w projekcie OPUS 18 „Rola naskórkowego białka Regnazy-1 w patogenezie przewlekle swędzących chorób zapalnych”. Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października 2021 r.

Projekt dotyczy interakcji pomiędzy komórkami naskórka, komórkami układu immunologicznego i komórkami układu nerwowego w kontroli przewlekle swędzących chorób zapalnych skóry.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • Jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ.
  • Ma ukończone studia II stopnia na kierunku biotechnologia, biologia lub na kierunkachpokrewnych.
  • Bierze czynny udział w życiu naukowym (publikacje, nagrody, stypendia, wystąpienia na konferencjach i sympozjach).
  • Posiada pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej.
  • Wykazuje się praktyczną znajomością przynajmniej kilku z wymienionych technik:

o techniki z zakresu izolacji hodowli komórek (neurony, keratynocyty, leukocyty)

o Immunohistochemia, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna

o Immunoprecypitacja, ELISA, Western Blot

o biologii molekularnej (qPCR, transfekcja, edycja genomu CRISPR/Cas9).

  • Ma komunikatywną znajomość języka angielskiego oraz praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, graphpad.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć elektronicznie następujące dokumenty w formie jednego pliku pdf (maksymalny rozmiar pliku: 50 MB) na adres: joanna.cichy@uj.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać IMM2020PhDstudent oraz imię i nazwisko):

  1. podanie (list motywacyjny),
  2. życiorys (w którym uwzględnione są kryteria rekrutacji),
  3. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 października 2021 r. 

Pliki do pobrania
pdf
Oświadczenie RODO