Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendystę-magistranta

Stypendium w ramach grantu SONATA w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 22 października 2021 r.

Poszukujemy kandydata na stypendystę do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 14. Proponujemy stypendium naukowe w wysokości 1 500 zł miesięcznie. 
 
Wymagania:
  1. Tytuł zawodowy licencjata w dyscyplinie biotechnologia/biochemia/biologia molekularna.
  2. Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej.
  3. Doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej. Znajomość podstawowych technik hodowli komórkowej, w tym hodowli ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, produkcji wektorów wirusowych opartych na wirusach AAV, analizy ekspresji genów metodą qRT-PCR, a także analizy poziomu białka metodą Western blot oraz cytometrią przepływową.
  4. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac naukowych oraz prezentację i dyskusję otrzymanych wyników na konferencjach międzynarodowych (potwierdzone certyfikatem).
Opis planowanych prac:
Celem projektu jest zbadanie roli mikroRNA-378a w ludzkich kardiomiocytach otrzymywanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC-CM), ze szczególnym uwzględnieniem regulacji metabolizmu, a także oddziaływania z innymi komórkami tworzącymi serca, a także zbadanie potencjał terapeutyczny nadekspresji tego mikroRNA w leczeniu zawału mięśnia sercowego.
 
Proces rekrutacji: 
Zgłoszenia i zapytania należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: jacek.stepniewski@uj.edu.pl. W tytule należy umieścić zapis: STYPENDYSTA-SONATA14. Zgłoszenie powinno zawierać (w formie jednego pliku pdf)
  1. CV z opisem dotychczasowego doświadczenia w pracy laboratoryjnej
  2. Odpis dyplomu licencjata
  3. List motywacyjny
  4. Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych (do pobrania ze strony: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow).
Proszę także zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”.
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 paźdzernika 2021 r. 
Tytuł projektu: Regulacja mikroRNA-378 jako nowy sposób zwiększenia dojrzałości oraz potencjału terapeutycznego ludzkich kardiomiocytów uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ (ul. Gronostajowa 7, Kraków)
Sposób wynagrodzenia: umowa stypendialna
Okres finansowania: do końca projektu
Wynagrodzenie: 1 500 zł/miesiąc
Kierownik grantu: dr Jacek Stępniewski
Termin składania ofert: 22 października 2021 r.