Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla doktoranta w Zakładzie Mikrobiologii

Stypendium dla doktoranta WBBiB w Zakładzie Mikrobiologii, w ramach realizacji projektu badawczego NCN OPUS 15. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 lipca 2019 r.

Stanowisko: doktorant-stypendysta
Liczba stypendiów: 1
Miejsce realizacji projektu: Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program Opus 15
Termin przyjmowania zgłoszeń: 22 lipca 2019
Warunki zatrudnienia: doktorant na WBBiB, wynagrodzenie w formie stypendium NCN
Planowany okres trwania projektu: 36 miesięcy
Okres zatrudnienia: 36 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 2 września 2019
 
Opis zadań:
 • optymalizacja modelu infekcji Dictyostelium dyscioideum i analiza wirulencji mutantów S. anginosus
 • analiza aktywacji i zmian funkcjonalnych fagocytów zainfekowanych S. anginosus
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadanie tytułu magistra w zakresie biotechnologii, biochemii lub dziedzin pokrewnych, 
 • posiadanie statusu doktoranta na WBBiB UJ
 • udokumentowana aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże naukowe, nagrody, stypendia)
 • motywacja do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej pracy badawczej, planowania oraz organizacji pracy
 • znajomość podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, Graph Pad Prism)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość metod pracy z bakteriami 
 • doświadczenie w badaniach z wykorzystaniem pierwotnych leukocytów
 • doświadczenie w zakresie analizy wirulencji patogenów
Od kandydata wymagane jest także wypełnianie zadań wynikających z obowiązków studenta Studiów Doktoranckich prowadzonych na WBBiB.
 
Składanie zgłoszeń:
Osoby zainteresowane udziałem w realizacji projektu proszone są o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: joanna.koziel@uj.edu.pl) następujących dokumentów:
 1. List motywacyjny (podanie)
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 3. Życiorys z listą dotychczasowego dorobku (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w konferencjach naukowych, stażach i praktykach naukowych, uzyskane nagrody, stypendia i wyróżnienia)
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2019 r. Przed podjęciem decyzji kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia bezpośredniego spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej, w obecności członków komisji. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.