Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Etat asystenta naukowo-badawczego w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-badawczego w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 sierpnia 2019 r.

Stanowisko: asystent naukowo-badawczy
Liczba etatów: 1
Miejsce realizacji: Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik projektu: dr Ariel Kamiński
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program OPUS 12
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę - zastępstwo, 
Okres zatrudnienia: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
Termin przyjmowania zgłoszeń: 5 sierpnia 2019 r.
 
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
 • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego,
 • posiadają doświadczenie w pracy na wysokosprawnym chromatografie cieczowym (HPLC), spektrofotometrze mas (LC-MS), chromatografie jonowymiennym,
 • wykazują się znajomością technik kultywacji sinic, izolacji i rozdziału toksyn.
Opis zadań:
Uczestniczenie w realizacji projektu pt: „Analiza wydajności fitoremediacji cylindrospermopsyny oraz jej wpływu na fizjologię rośliny wodnej”. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za analizy spektrofotometryczne aktywności enzymów antyoksydacyjnych w roślinie, izolację toksyn pochodzenia sinicowego przy wykorzystaniu technik SPE i HPLC, przygotowanie próbek do analiz, asystowanie w czasie przeprowadzania eksperymentów.
 
Proces rekrutacji:
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretaraiacie ds. ogólnych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. D 1.1.7 następujące dokumenty:
 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. podpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
 5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata, 
 9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych,
 12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 sierpnia 2019 roku. Przed podjęciem decyzji kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia bezpośredniego spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej, w obecności członków dedykowanej komisji. Jednostka przedstawiająca ofertę pracy zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami. 
 
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow