Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

​Dr Paweł Ferdek z Zakładu Biologii Komórki laureatem konkursu NCN

​Dr Paweł Ferdek z Zakładu Biologii Komórki laureatem konkursu NCN

Pod koniec lutego na stronie NCN opublikowane została lista rankingowa projektów rekomendowanych do finansowania w ramach 12 edycji konkursu SONATA BIS.

Wśród 58 zwycięskich wniosków znajduje się projekt dr. Pawła Ferdka pt. Nowe spojrzenie na choroby trzustki – sygnalizacja jonowa, mitochondria i kanał TRPA1 (ang. Pancreatic diseases from a new perspective – ion signalling, mitochondria and the TRPA1 channel). Dr Ferdek otrzyma na swoje badania środki w wysokości 3 670 394 zł. 

W ramach programu SONATA BIS finansowane są projekty osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i planują powołać nowy zespół badawczy do realizacji badań naukowe o charakterze podstawowym. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron