Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowy nabór w konkursie na staże zagraniczne

Dodatkowy nabór w konkursie na staże zagraniczne

Wydziałowa Komisja ds. POB BioS ogłasza dodatkowy nabór w konkursie na staże zagraniczne. Wnioski można zgłaszać do 26 września 2022 r.

Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych staży badawczych lub szkoleniowych, realizowanych w ramach tematyki poszczególnych domen badawczych POB BioS przez osoby zatrudnione na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ i posiadające co najmniej stopień doktora (uzyskany nie wcześniej niż 9 lat przed ogłoszeniem konkursu).

W bieżącej edycji konkursu dostępne jest dofinansowanie dla jednej osoby w kwocie 20 000 PLN, na pokrycie kosztów dwumiesięcznego stażu. Staż musi się odbyć w obecnym roku.

Pozostałe warunki konkursu nie zmieniły się w stosunku do poprzedniej edycji i zawarte są w regulaminie, do pobrania poniżej w części PLIKI DO POBRANIA. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza. Wnioski będą przyjmowane do 26 września 2022 r., do godziny 15.00.  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do końca bieżącego miesiąca.

Uwaga: Wzór formularza załączony poniżej w części PLIKI DO POBRANIA służy jedynie jako wzorcowy dokument. Wnioski należy zgłaszać wyłącznie wypełniając formularz elektroniczny.

Wnioski o finansowanie oceniane będą przez Komisję w składzie:

  • dr hab. Dariusz Dziga – przewodniczący
  • dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior
  • dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ (WBBiB)
  • dr hab. Marcin Sarewicz
  • dr hab. Benedykt Władyka
Pliki do pobrania
pdf
Wzór formularza
pdf
Regulamin konkursu
pdf
RODO

Widok zawartości stron Widok zawartości stron