Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

RADA DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE

Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele trzech jednostek UJ – Wydziału Biologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Kadencja Rady trwa trzy lata. Do zadań Rady Dyscypliny należy:

 1. nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ
 2. nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego
 3. uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie
 4. współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich
 5. współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.

Strona internetowa Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

Na stronie znajdują się m.in. akty prawne związane z funkcjonowanien Rady, informacje o terminach posiedzeń oraz dane na temat prowadzonych przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Skład Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne (kadencja 2019-2021)

 1. prof. dr hab. Andrzej Kozik (WBBiB) – przewodniczący 
 2. prof. dr hab. Magdalena Chadzińska (WB) – z-ca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Wiesław Babik (WB)
 4. prof. dr hab. Joanna Bereta (WBBiB)
 5. dr hab. Marcin Czarnołęski, prof. UJ (WB)
 6. prof. dr hab. Jarosław Czyż (WBBiB)
 7. prof. dr hab. Jerzy Dobrucki (WBBiB)
 8. prof. dr hab. Grzegorz Dubin (MCB)
 9. prof. dr hab. Józef Dulak (WBBiB)
 10. prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska (WBBiB)
 11. dr hab. Grzegorz Góralski, prof. UJ (WB)
 12. prof. dr hab. Jolanta Jura (WBBiB)
 13. dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, prof. UJ (WB)
 14. prof. dr hab. Ryszard Korona (WB)
 15. dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ (WBBiB)
 16. prof. dr hab. Marian Lewandowski (WB)
 17. prof. dr hab. Zbigniew Madeja (WBBiB)
 18. dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ (WB)
 19. dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ (WB)
 20. prof. dr hab. Artur Osyczka (WBBiB)
 21. prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (MCB)
 22. prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik (WBBiB)
 23. dr hab. Grzegorz Tylko, prof. UJ (WB)
 24. dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ (WBBiB)
 25. dr hab. Szymon Zubek, prof. UJ (WB)

Za obsługę administracyjną Rady odpowiada mgr Małgorzata Plucińska-Pająk (Dziekanat WB)

 • tel.12 664 64 57
 • e-mail: nauki.biologiczne@uj.edu.pl