Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONSORCJUM CELL-MOL-TECH

Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekulamych i Komórkowych Cell-Mol-Tech powstało w listopadzie 2013 roku. W skład konsorcjum wchodzą Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o.

14 maja 2014 roku Konsorcjum Cell-Mol-Tech zostało wyróżnione statusem KNOW w dziedzinie nauk biologicznych. Decyzją MNiSW przez 5 lat od chwili otrzymania tego szczególnego wyróżnienia konsorcjum otrzymywać będzie rocznie ok. 7 mln złotych dotacji projakościowej przeznaczonej m. in. na rozwój kadry naukowej, tworzenie atrakcyjnych warunków pracy dla badaczy, wzmocnienie kontaktów z przemysłem budowanie silnej pozycji w świecie.

W przygotowanie zwycięskiego wniosku o przyznanie statusu KNOW zaangażowani byli:

  • ze strony WBBiB – prof. dr hab. Zbigniew Madeja, dr Dominik Czaplicki, dr hab. Artur Osyczka, dr hab. Przemysław Płonka, mgr Ewa Zieleń, dr hab. Ewa Zuba-Surma
  • ze strony JCI – mgr Justyna Morawska-Płoskonka.

Zgodnie z umowa konsorcyjną z dnia 12 listopada 2013 roku w skład Rady Konsorcjum wchodzą Dziekan WBBiB i Prezes Zarządu JCI oraz dodatkowo po dwóch przedstawicieli każdej ze stron.

Na podstawie ustaleń zawartych w umowie konsorcyjnej koordynatorem, który reprezentuje Konsorcjum przed MNiSW oraz wobec innych instytucji krajowych i zagranicznych jest WBBiB.

Informacje dotyczące Konsorcjum, regulaminy przyznawawania i wydatkowania środków z dotacji KNOW, formularze aplikacyjne i rozliczeniowe oraz sprawozdania z realizacji poszczególnych działań są dostępne na stronie: www.cellmoltech.uj.edu.pl

Beneficjenci programu KNOW zobowiązani są do umieszczania logo KNOW i informacji o uzyskanym dofinansowaniu w różnego rodzaju materiałach (prezentacje, plakaty, materiały konferencyjne itp.).

Księga znaku KNOW, pliki graficzne do pobrania oraz propozycja formuły informacyjnej (w jęz. polskim i angielskim) zostały zestawione  poniżej:

Formuła:

  • Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Jagiellonian University is a partner of the Leading National Research Center (KNOW) supported by the Ministry of Science and Higher Education
  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest członkiem Konsorcjum, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).