Przejdź do głównej treści

Nowe granty dla naukowców z WBBiB

Nowe granty dla naukowców z WBBiB

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. W 19. edycji programów finansowanie uzyskały projekty czworga naukowców z WBBiB na łączną kwotę blisko 5 milionów złotych.

OPUS to konkurs skierowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy. Finansowanie przyznawane jest na badania a także zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo, formuła konkursu OPUS 19 została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. 

Konkurs PRELUDIUM jest adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających jeszcze stopnia doktora. Można się w nim ubiegać o środki na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób – w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Laureatami konkursu OPUS zostali:
  • dr hab. Martyna Elas z Zakładu Biofizyki (Rola niszy metastatycznej w wątrobie w radiooporności czerniaka błony naczyniowej, 2 085 744 zł),
  • dr Jarosław Cisowski (Badanie mechanizmów przerzutów wspomaganych terapią i roli enzymów przetwarzających białka CAAX w raku wątroby, 2 501 532 zł).
W konkursie PRELUDIUM środki na badania uzyskali:
  • mgr Krystian Mokrzyński z Zakładu Biofizyki (Znaczenie światła słonecznego w toksyczności pyłów zawieszonych dla komórek skóry ludzkiej, 140 000 zł),
  • mgr Weronika Szukała z Zakładu Biochemii Ogólnej (MCPIP1 w regulacji homeostazy skóry, 200 760 zł).
Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 są dostępne na stronie ncn.gov.pl.