Przejdź do głównej treści

Naukowcy z WBBiB w rankingu TOP2%

Naukowcy z WBBiB w rankingu TOP2%

W opublikowanym niedawno rankingu najlepszych naukowców na świecie znaleźli się profesorowie Tadeusz Sarna, Józef Dulak, Jan Potempa oraz Jerzy Kruk.

Autorzy opracowania (John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack, Jeroen Baas) zamieszczonego w czasopiśmie „Plos Biology” stworzyli publicznie dostępną bazę danychzawierającą nazwiska 2 procent najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. 

W zestawieniu (tabela 6) ujęci zostali specjaliści z 22 dyscyplin podzielonych dodatkowo na 176 bardziej szczegółowych dziedzin. Na liście znalazło się łącznie 726 naukowców z Polski, w tym 46 z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pośród nich  –  4 z WBBiB. Naukowcy zostali sklasyfikowaniu na poszczególnych miejscach rankingu w oparciu o cały swój dorobek.

Dodatkowo przygotowana została także lista (tabela 7), zawierająca ponad 160 tys. nazwisk, na której naukowcy zostali uszeregowani ze względu na liczbę cytowań w roku 2019. W tym zestawieniu obok wcześniej wspomnianych profesorów Sarny, Dulaka i Potempa znalazły się także prof. dr hab. Alicja Józkowicz oraz dr hab. Agnieszka Łoboda.