Przejdź do głównej treści

Nagroda Premiera

Nagroda Premiera

Dr Mateusz Tomczyk otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską pt. Wrodzona odpowiedź odpornościowa w następstwie zawału serca – znaczenie makrofagów tkankowych i oksygenazy hemowej-1.

Praca została wykonana w Zakładzie Biotechnologii Medycznej pod kierunkiem promotora, prof. Józefa Dulaka i promotor pomocniczej, dr hab. Agnieszki Jaźwy-Kusior. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano: „za  badania dotyczące ważnych aspektów przebiegu ostrej choroby niedokrwiennej serca i rozwoju niewydolności serca, z których wnioski  mają utylitarny charakter i jako takie na pewno znajdą zastosowanie w praktyce klinicznej głównie po stronie metod terapii przeciwdziałających uszkodzeniu mięśnia sercowego na różnych etapach toczącego się w nim procesu chorobowego”.

Dr Mateusz Tomczyk pracuje obecnie w Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB) w Trieście we Włoszech.