Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DLACZEGO WBBiB?

 1. Unikatowe kierunki, dobrze opracowane programy studiów

  WBBiB oferuje nowoczesne, interdyscyplinarne kierunki studiów, takie jak: biofizyka molekularna i komórkowa, bioinformatyka oraz biotechnologia. Niektórych kierunków nie ma nigdzie indziej w Polsce, tu przykładem może być biochemia. Nasze programy oraz efekty kształcenia są bardzo dobrze oceniane przez pracodawców.
 2. Ścisłe połączenie teorii z praktyką

  Znaczącej części wykładów prowadzonych na WBBiB towarzyszą zajęcia praktyczne. Dzięki doskonale wyposażonym salom dydaktycznym studenci mają bezpośredni dostęp do nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej. Na Wydziale prowadzony jest program pod nazwą „Studenckie Projekty Badacze", w ramach którego adepci biochemii, biofizyki, biotechnologii i bioinformatyki mogą samodzielnie zaprojektować a następnie własnoręcznie zrealizować w laboratorium swoje pomysły.
 3. Indywidualne podejście

  Niewielkie, 8–10 osobowe grupy pozwalają studentom aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Bezpośredni kontakt z nauczycielami akademickimi umożliwia prowadzenie dyskusji, wspólne szukanie odpowiedzi na pytania, nabywanie nowych umiejętności w relacjach uczeń-mistrz.
 4. Wysoki poziom badań naukowych

  Badania prowadzone przez naukowców z WBBiB oraz nowoczesne metody, które stosują, mają bezpośredni wpływ na jakość kształcenia. Studenci czerpią wiedzę bezpośrednio od doświadczonych fachowców. A w ramach przygotowywania prac licencjackich i magisterskich mają możliwość wzięcia udziału w dużych projektach naukowych.
 5. Wyjazdy zagraniczne, praktyki, staże

  Dzięki umowom bilateralnym z zagranicznymi uczelniami studenci WBBiB mogą korzystać ze stypendiów i wyjeżdżać na studia oraz praktyki do krajów Unii Europejskiej (program Erasmus +, Erasmus+ praktyki) oraz Stanów Zjednoczonych.
 6. Studenckie koła naukowe

  Cztery prężnie działające organizacje – „Mygen", „Nobel" i „N.zyme" oraz  „In Silico" zapewniają bezbolesne wejście w rolę studenta, rozwinięcie talentów organizacyjnych (organizacja konferencji, warsztatów, prelekcji) oraz spełnienie w dziedzinie popularyzacji nauki.
 7. Dobra atmosfera

  Niezwykle pomocny sekretariat ds. dydaktycznych, przyjaźnie nastawieni prowadzący oraz koleżanki i koledzy na poziomie – taki opis Wydziału wyłania się z ankiet prowadzonych co roku wśród studentów WBBiB.
 8. Prestiż uczelni, prestiż wydziału

  Uniwersytet Jagielloński to najstarsza i pod wieloma względami najlepsza uczelnia w kraju. WBBiB nie tylko wchodzi w skład UJ, lecz ma na także na koncie własne osiągnięcia – w ramach parametryzacji polskich jednostek naukowo-badawczych już dwukrotnie (2013, 2017) uzyskał najwyższą kategorię A+. Dodatkowo, w latach 2014–2018, miał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).
 9. Obiecujące perspektywy na przyszłość

  Raporty Biura Karier oraz Sekcji Analiz Jakości Kształcenia wskazują, że osoby które ukończyły WBBiB szybko podejmują pracę oraz należą do grupy absolwentów UJ o najwyższych dochodach.
 10. Kraków

  Miasto tętniące życiem 24/7. Setki klubów, kawiarni, barów i restauracji. Kina, teatry oraz sale koncertowe.  Muzea i zabytki. Hale sportowe, baseny, kluby fitness. Lotnisko (2–3 godziny wystarczą by znaleźć się w Rzymie, Paryżu, Londynie). Niepowtarzalny klimat.