Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie bioinformatyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie BIOINFORMATYKI. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 marca 2021 r.

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku zostaną powierzone: utworzenie Pracowni Bioinformatycznej oraz funkcja Kierownika tej pracowni. Pracownia powstanie w ramach programu Priorytetowy Obszar Badawczy Biologia Strukturalna i Translacyjna  (POB BiOS), który dysponuje odpowiednim funduszem na uruchomienie Pracowni oraz na atrakcyjne wynagrodzenie dla kierownika oraz pracownika na okres 3 lat. Siedzibą Pracowni będzie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. 
 
Celem działania Pracowni będzie pomoc ekspercka i aktywny udział w projektowaniu, przeprowadzaniu i analizie danych eksperymentów wysokoprzepustowych prowadzonych przez grupy badawcze działające w jednostkach POB BiOS. Zakres tematyczny tych działań  obejmuje szeroko rozumiane obszary z domen biologii strukturalnej, komórkowej, systemowej i translacyjnej.  Dodatkowe  informacji na temat POB BiOS znajdują się na stronie: bios.id.uj.edu.pl/o-pob-bios. Kierownik Pracowni będzie miał również możliwość prowadzenia badań w ramach własnej grupy badawczej  w oparciu o fundusze pozyskane ze źródeł zewnętrznych. 
 
Ubiegać się o to stanowisko mogą osoby:
  • posiadające co najmniej tytuł doktora z dziedzin nauk przyrodniczych/informatycznych,
  • udokumentowane doświadczenie bioinformatyczne, w tym umiejętność analizy danych omicznych (metagenomicznych, transkryptomicznych, proetomicznych, metabolomicznych),
  • umiejętności programowania (Perl/Python/R, Unix/LinuX),
  • udokumentowaną odpowiednim dorobkiem naukowym samodzielność naukową.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wymagane będzie przedstawienie propozycji planu utworzenia i rozwoju pracowni. 
 
Komplet dokumentów powinien obejmować:
  1. CV z listem motywacyjnym
  2. Listę publikacji i pozostałych osiągnięć naukowych
  3. Krótki opis najważniejszych osiągnięć naukowych i dotychczasowej działalności naukowej i/lub organizacyjnej. 
  4. Minimum 2 listy referencyjne (nie więcej niż 4).
  5. Pozostałe dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika w Uniwersytecie Jagiellońskim (https://dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow)
Dokumenty należy złożyć do 31 marca 2021 r. w sekretariacie WBBiB przy ulicy Gronostajowej 7 w Krakowie. Preferowane jest przesłanie dokumentów w formie elektronicznej na adres sekretariat.wbbib@uj.edu.pl. Dodatkowych informacji udziela prof. dr hab. Artur Osyczka (email: prodziekan.wspolpraca.wbbib@uj.edu.pl).
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2021 r., z możliwością zatrudnienia od 1 września 2021 r. Zastrzega się prawo niewyłonienia kandydata na ogłaszane stanowisko i ponowne rozpisanie konkursu.