Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOTECHNOLOGIA – STUDIA I STOPNIA

Biotechnologia definiowana jest jako wykorzystywanie układów biologicznych, żywych organizmów oraz ich pochodnych do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. Choć, opierając się na tej definicji, biotechnologia ma długą tradycję – już w starożytności wykorzystywano drożdże do produkcji piwa – nowoczesna biotechnologia, czyli ta związana z modyfikacją i transferem materiału genetycznego pomiędzy różnymi organizmami, zaczęła się w latach 70. XX wieku. Rozwój biotechnologii był i jest możliwy dzięki lawinowemu postępowi wiedzy w obszarach takich jak: biochemia, genetyka molekularna, immunologia czy mikrobiologia. Produkty nowoczesnej biotechnologii to między innymi leki nowych generacji (biofarmaceutyki), różnego rodzaju testy diagnostyczne ale także inżynieria genetyczna i tkankowa, czyli modyfikacje komórek i organizmów. Biotechnologia wykorzystywana jest nie tylko w medycynie, ale także w rolnictwie, przy produkcji paliw, usuwaniu odpadów i zanieczyszczeń.

Biotechnologia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii to kierunek dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami biologii – pragną poznać molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, by następnie wiedzę tę wykorzystywać w praktyce. Studia wymagają wiedzy z biologii, jednak bardzo przydatna jest także znajomość chemii oraz fizyki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku biotechnologia, pobierz nasz Informator dla licealistów.

Chcesz poznać opinię innych o biotechnologii – sięgnij po Okiem studenta.

Kierunek biotechnologia został uruchomiony na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1995 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Studia zostały nagrodzone w konkursie MNiSW na najlepszy program (2013 r.) oraz już dziesięciokrotnie znalazły się na I miejscu w Rankingu Kierunków przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy" (w roku: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023).

Warto zaznaczyć, że uniwersyteckie studia z biotechnologii znacząco różnią się pod względem programu, od tych, prowadzonych na uczelniach technicznych oraz rolniczych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim główny nacisk kładziemy na naukowe, a nie inżynieryjne czy też hodowlane aspekty biotechnologii. Pracownicy naszego Wydziału prowadzą badania, których przedmiotem są komórki, struktury wewnątrzkomórkowe a także pojedyncze makrocząsteczki: głównie kwasy nukleinowe i białka. Badaczy interesują także oddziaływania między tymi cząsteczkami oraz procesy, w których biorą udział. Różnorodne zagadnienia nad jakimi pracują nasi naukowcy oraz zaawansowane techniki, z których korzystają, przekładają się na bogatą ofertę zajęć dydaktycznych a także wysokie kwalifikacje zawodowe absolwentów biotechnologii z UJ.

Nasze studia rozpoczynają się od podstawowych kursów z przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki i chemii. Następnie wprowadzane są przedmioty kierunkowe, takie jak biochemia, mikrobiologia czy biologia komórki. Wśród kursów specjalistycznych są zarówno te, które w przyszłości pozwolą absolwentom porozumieć się z inżynierami (np. mikrobiologia przemysłowa i biotechnologia przemysłowa), jak i szereg przedmiotów z dziedzin nowoczesnej biologii, między innymi genetyka molekularna, inżynieria komórkowa, inżynieria białek i immunologia. Dodatkowo, w programie znajdują się kursy z pogranicza różnych dziedzin nauki: modelowanie molekularne czy bioinformatyka. Studenci mają też możliwość wyboru kursów dodatkowych zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie internetowej Aplikacja Sylabus UJ.

Na WBBiB bardzo ściśle łączymy teorię z praktyką. Wykładom towarzyszą ćwiczenia, a zajęcia laboratoryjne prowadzone są w doskonale wyposażonych pracowniach. Dzięki umiejętnie pozyskiwanym dotacjom zaplecze dydaktyczne jest stale rozwijane i modernizowane. Liczba osób w grupach jest nieduża, dzięki czemu studenci mają bezpośredni dostęp do aparatury i mogą wykonać większość zadań samodzielnie. Dodatkowo, od drugiego roku studiów studenci mają szansę włączyć się w prace doświadczalne prowadzone przez poszczególne grupy badawcze. Na trzecim roku, w ramach pracowni licencjackiej, studenci prowadzą projekt naukowy będący podstawą do przygotowania pracy licencjackiej.

Studia licencjackie z biotechnologii prowadzone są na bardzo wysokim poziomie. Interdyscyplinarny program kształcenia został bardzo dobrze oceniony przez pracodawców z sektora lifescience. Duża liczba zajęć praktycznych oraz szeroki dostęp do pracowni badawczych pozwalają na:

 • szybkie nabycie umiejętności niezbędnych w pracy laboratoryjnej,
 • zapoznanie się z różnorodnymi, nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi obecnie w biologii i naukach pokrewnych
 • sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

Od wielu lat, w ankietach wypełnianych przez studentów UJ, nasz Wydział znajduje się w czołówce pod względem:

 • jakości kadry dydaktycznej (wysoka poziom prowadzonych zajęć oraz gotowość do dzielenia się wiedzą),
 • obsługi administracyjnej (sprawnie działający i przyjazny sekretariat ds. studenckich)
 • poziomu ogólnej satysfakcji ze studiowania.

Kształcenie na kierunku biotechnologia odbywa się zgodnie z założeniami Systemu Bolońskiego, który sprzyja mobilności studentów i umożliwia wyjazdy na stypendia oraz praktyki naukowe na inne uczelnie w Polsce (program MOST) oraz w krajach Unii Europejskiej (program Erasmus+).

Absolwenci studiów licencjackich mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczych lub diagnostycznych  na stanowiskach technicznych i pomocniczych. Mogą też kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku biotechnologia molekularna bądź na kierunkach pokrewnych prowadzonych na WBBiB (biochemiabioinformatyka, biofizyka molekularna i komórkowa), a także na innych uczelniach w kraju i na  świecie.

Rejestracja i terminy

Zasady rekrutacji na studia I stopnia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały przedstawione na stronie rekrutacja.uj.edu.pl. Kandydaci na studia I stopnia (rok akademicki 2024/2025) powinny się zarejestrować w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). 

Formalne warunki wstępne

Studia I stopnia (licencjackie) z biotechnologii skierowane są do osób posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

O przyjęciu na studia stacjonarne na kierunek biotechnologia decydują wyniki uzyskane na maturze z dwóch wybranych przedmiotów, spośród czterech do wyboru:

 • biologii,
 • chemii,
 • fizyki i astronomii,
 • matematyki.

W przypadku nowej polskiej matury przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek biotechnologia (w tym osiągnięcia uzyskane w Olimpiadach uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym) są dostępne na stronie IRK.

 • Limit miejsc: 80 (obywatele Polski) + 6 (cudzoziemcy)
 • Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów: 15