Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA PODYPLOMOWE Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Jednoroczne studia podyplomowe z biologii molekularnej prowadzone na naszym Wydziale mają charakter doskonalący.

W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii. W programie uwzględnione zostały także zagadnienia z biotechnologii, takie jak znaczenie organizmów transgenicznych (np. genetycznie modyfikowana żywność) oraz terapia genowa. Wykłady poparte są prezentacjami i ćwiczeniami z zakresu hodowli komórkowych, niektórych technik inżynierii genetycznej, jak również wybranych technik biochemicznych.

Studia mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, szczególnie w kręgu diagnostów laboratoryjnych. Wykłady prowadzone są głównie przez kadrę naukową Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (dwie sesje weekendowe w miesiącu).

Opłata za studia wynosi 3 800 zł (płatne w dwóch ratach semestralnych po 1 900 zł).

adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

 • tel. 12 664 60 00 (sekretariat ds. studenckich)
 • tel. 12 664 60 02 (sekretariat ds. ogólnych)
 • fax: 12 664 69 02

kierownik studiów: dr Tomasz Panz
e-mail: tomasz.panz@uj.edu.pl

Przybliżony program studiów obejmie około 200 godzin wykładów i około 70 godzin ćwiczeń-demonstracji. Aktualny wymiar godzinowy poszczególnych wykładów i ćwiczeń-demonstracji jest następujący:

 • Analiza DNA w kryminalistyce – wykłady 8 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Apoptoza i stres komórkowy – wykłady 4 godz. 
 • Bioinformatyka – ćwiczenia 3 godz. 
 • Biologia komórki – wykłady 32 godz., ćwiczenia 12 godz. 
 • Biologia wolnorodnikowa – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Biosynteza białka – wykłady 12 godz. 
 • Choroby genetyczne i metody badań z nimi związane – wykład 2 godz. 
 • Cytokiny, genomika i proteomika – wykłady 4 godz. 
 • Diagnostyka molekularna – wykłady 6 godz. 
 • Fotosynteza – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Genetyka molekularna – wykłady 30 godz., ćwiczenia 9 godz. 
 • Immunologia – wykłady 16 godz., ćwiczenia 9 godz. 
 • Kultury tkanek i komórek roślinnych – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Mikrobiologia – wykłady 8 godz., ćwiczenia 9 godz. 
 • Mikroskopia konfokalna – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3godz. 
 • Modelowanie molekularne – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Molekularne mechanizmy angiogenezy – wykłady 6 godz. 
 • Przeciwciała monoklonalne – wykłady 4 godz.. 
 • Rola żywienia w zapobieganiu chorobom nowotworowym – wykłady 6 godz. 
 • Rośliny transgeniczne – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Struktura i funkcja białek – wykłady 8 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Sygnalizacja międzykomórkowa – wykłady 10 godz. 
 • Terapie genowe – wykłady 6 godz. 
 • Wirusologia – wykłady 4 godz., ćwiczenia 6 godz. 
 • Wybrane zagadnienia ekspresji genów – wykłady 8 godz. 

Przedmioty powyżej 12 godzin wykładów zaliczane są na podstawie egzaminów testowych, pozostałe – zaliczane są na podstawie obecności na zajęciach i krótkich testów.

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

 • skan dyplomu ukończenia studiów (co najmniej pierwszego stopnia, na dowolnym kierunku)
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia

 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Zgłoszenia na studia podyplomowe z biologii molekularnej przyjmowane są  za pośrednictwem systemu IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.irk.uj.edu.pl). Rejestracji na studia w roku akademickim 2022/2022 trwa od 15 czerwca (godz. 12.00) do 1 października (godz. 12.00).  

 • maksymalna liczba osób: 48
 • minimalna liczba osób wpisanych, wymagana do uruchomienia studiów: 24