Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko doktoranta w Zakładzie Biochemii Analitycznej

Oferta stypendium dla doktoranta w ramach realizacji projektu badawczego w Zakładzie Biochemii Analitycznej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lipca 2019. Możliwość rejestracji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kończy się 23 czerwca 2019.

Stanowisko: doktorant-stypendysta
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lipca 2019 r.

Wymagania:

  1. Posiadanie tytułu magistra w zakresie biochemii, biotechnologii lub biologii.
  2. Pozytywny wynik rekrutacji na studia doktoranckie do programu Biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ.
  3. Silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej oraz zespołowej pracy badawczej, formułowania i testowania hipotez, planowania i wykonywania doświadczeń oraz analizowania i dokumentowania ich wyników.
  4. Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  5. Znajomość podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, Excel, PowerPoint).
  6. Doświadczenie w badaniach z dziedziny biochemii komórki, biologii komórki, preparatyce peptydów i białek, spektroskopii NMR oraz biologii bakterii.

Opis planowanych prac:
Uczestnictwo w realizacji zadań projektu NCN OPUS 16 pt. „Badania nad regulacją biosyntezy oraz aktywnością prozapalną izoform bakteriocyny peptydowej BacSp222”. Od kandydata wymagane będzie także wypełnianie zadań wynikających z obowiązków doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ.

Warunki zatrudnienia:
Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ, wynagrodzenie w formie stypendium, data rozpoczęcia pracy: 1 października 2019 r.

Rekrutacja:
Osoby zainteresowane udziałem w realizacji projektu proszone są o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: pawel.mak@uj.edu.pl, z dopiskiem w temacie Doktorant) następujących dokumentów:

  1. Curriculum vitae wraz z listą dotychczasowego dorobku (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w konferencjach naukowych, stażach i praktykach naukowych, uzyskane nagrody, stypendia i wyróżnienia).
  2. Dokument poświadczający status doktoranta lub potwierdzenie dokonania rejestracji w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ w programie Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia (szczegóły dotyczące rejestracji są dostępne TUTAJ).
  3. Jednego listu polecającego od osoby zdolnej udzielić informacji o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata (np. opiekuna naukowego).
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim dostępne są na stronie: https://iod.uj.edu.pl/obowiazek-informacyjny.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2019 r.