Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Mikrobiologii

Strona www

http://micro.wbbib.uj.edu.pl/

Kierownik

prof. dr hab. Jan Potempa, profesor zwyczajny
pokój: B220 (3.1.24), telefon: 12 664 63 43

Pracownicy

 • prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki, pokój: C242 (3.1.32), telefon: 12 664 63 71
 • prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, pokój: MCB 2.25, telefon: 12 664 61 21, http://virogenetics.info/
 • dr hab. Grzegorz Dubin, adiunkt, pokój: B204 (3.1.36), telefon: 12 664 63 62
 • dr hab. Joanna Kozieł, adiunkt, pokój: B219 (3.1.23), telefon: 12 664 63 77
 • dr hab. Maciej Lech, adiunkt, pokój: B219 (3.1.23), telefon: 12 664 63 77
 • dr hab. Piotr Mydel, asystent, pokój: B203 (3.1.37), telefon: 12 664 63 78
 • dr hab. Dariusz Dziga, adiunkt, pokój: B243 (3.1.32), telefon: 12 664 65 40
 • dr Aleksander Grabiec, adiunkt, pokój: B243 (3.1.32), telefon: 12 664 65 40
 • dr inż. Anna Maksylewicz, asystent, pokój: B243 (3.1.32), telefon: 12 664 65 40
 • dr Kinga Wójcik, starszy wykładowca, pokój: B201 (3.1.38), telefon: 12 664 61 68
 • dr Aleksandra Milewska, pokój: MCB 1.32, telefon: 12 664 7961
 • dr Danuta Mizgalska, asystent, pokój: B219 (3.1.23), telefon: 12 664 63 7
 • dr Mirosław Książek, asystent, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • dr Marcin Wasylewski, asystent, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • dr Małgorzata Benedyk, asystent, pokój: C243 (2.1.31), telefon: 12 664 61 29
 • dr Danuta Bryzek, asystent, pokój: C243 (2.1.31), telefon: 12 664 61 29
 • dr Katarzyna Gawron, asystent, pokój: C243 (2.1.31), telefon: 12 664 61 29
 • dr Magdalena Kalińska, asystent, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43 
 • dr Przemysław Grudnik, asystent, pokój: B204 (3.1.36), telefon: 12 664 63 62
 • dr Krzysztof Rembacz, samodzielny biolog, pokój: B204 (3.1.36), telefon: 12 664 63 62
 • mgr Karina Adamowicz, asystent, pokój: B219 (3.1.23), telefon: 12 664 63 77
 • mgr Ewa Bielecka, samodzielny biolog, pokój: B219 (3.1.23), telefon:12 664 63 77
 • mgr Dominika Staniec, samodzielny biolog, pokój: C243 (2.1.31), telefon: 12 664 61 29
 • mgr Katherine Falkowski, samodzielny biolog, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Laura Sąsiadek, samodzielny biolog, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Marta Kossowicz-Reroń, specjalista inż.-techn, pokój: B203 (3.1.37), telefon: 12 664 63 78
 • mgr Magdalena Nowak, starszy specjalista inż-techniczny, pokój: B219 (3.1.23), telefon: 12 664 63 77
 • mgr Agata Potempa, samodzielny referent techniczny, pokój: B203 (3.1.37), telefon: 12 664 63 78
 • mgr Aneta Sroka, samodzielny biolog, pokój: B203 (3.1.37), telefon: 12 664 63 78
 • mgr Alicia Wong, samodzielny biolog, pokój: B219 (3.1.23), telefon: 12 664 63 77
 • mgr Valeria Napolitano, samodzielny biolog, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43

Doktoranci

 • mgr Ewa Bielecka, pokój: B219 (3.1.23), telefon: 12 664 63 77
 • mgr Józefina Bogusz, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Aneta Buda, pokój: B205 (3.1.35), telefon: 12 664 63 65
 • mgr Ewelina Dobosz, pokój: C243 (2.1.31), telefon: 12 664 61 29
 • mgr Izabela Główczyk, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Przemysław Golik, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Maja Kosecka, pokój: B205 (3.1.35), telefon: 12 664 63 65
 • mgr Katarzyna Kosowicz, pokój: MCB 1.32, telefon: 12 664 7961
 • mgr Artur Szczepański, pokój: MCB 1.32, telefon: 12 664 7961
 • mgr Magdalena Widziołek, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Karol Źrubek, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Zuzanna Nowakowska, pokój: C243 (2.1.31), telefon: 12 664 61 29
 • mgr Mariusz Madej, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Małgorzata Magoch, pokój: C241 (2.1.33), telefon:12 664 62 43
 • mgr Anna Marzęda, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Marta Kamińska, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Agata Marczyk, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Robert Paczyński, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Aleksandra Pęcak, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Bożena Szelążek, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Natalia Stach, pokój: C241 (2.1.33), telefon: 12 664 62 43
 • mgr Klaudia Lisowska, pokój: B205 (3.1.35), telefon: 12 664 63 65
 • mgr Agata Wardalska, pokój: B205 (3.1.35), telefon: 12 664 63 65
 • mgr Magdalena Pachota, pokój: MCB 1.32, telefon: 12 664 7961
 • mgr Paweł Botwina
 • mgr Agnieszka Dąbrowska

Tematyka badań naukowych

 • Patogeneza chorób autoimmunologicznych, reumatoidalne zapalenie stawów
 • Rola potranslacyjnych modyfikacji w regulacji układu immunologicznego
 • Rola negatywnych regulatorów stanu zapalnego podczas infekcji bakteryjnych
 • Udział kalikrein w przekazie sygnału indukowanym EGF
 • Proces deiminacji argininy w interakcji proteaza-inhibitor – znaczenie w regulacji wrodzonych mechanizmów odporności
 • Rola cytrulinacji białek gospodarza katalizowanej przez bakteryjne deiminazy peptydyloargininowe w rozwoju zapalenia przyzębia
 • Rola cytrulinacji w gojeniu i regenracji tkanki okołozębowej
 • Patogeneza i terapia przerostów dziąsłowych
 • Mechanizm endocytozy ludzkich wirusów
 • Interakcje wirus-receptor
 • Rozwój leków przeciwwirusowych
 • Mechanizmy obronne bakterii
 • Epigenetyka infekcji bakteryjnych

Techniki badawcze

 • Cytometria przepływowa
 • Mikroskopia fluorescencyjna
 • Analiza ekspresji genów metodą PCR w czasie rzeczywistym
 • Analiza białek (ELISA, Western blot)
 • Badanie procesu śmierci komórkowej, cytotoksyczności, proliferacji, różnicowania komórek
 • Izolacja i hodowla komórek pierwotnych z tkanki dziąsła
 • Modele in vitro infekcji
 • Analiza tkanek, barwienie histologiczne, immunohistochemia
 • Analiza białek, chromatografia HPLC
 • Zwierzęce modele infekcji

Projekty badawcze

 1. Aleksander Grabiec, Epigenetics of periodontitis: alterations in the host protein acetylation system as a potentially fundamental mechanism for disease development (2016-2018). POLONEZ 1, NCN
 2. Danuta Mizgalska: Wykorzystanie techniki SELEX do otrzymania aptamerów jako narzędzi w badaniu, diagnostyce i potencjalnie leczeniu paradontozy. (2015-2018). SONATA 8, NCN.
 3. Jan Potempa: Periodontopatogenty jako czynniki etiologiczne chorób systemowych. (2014-2017). MNiSW.
 4. Jan Potempa: Król serca, stawów i płuc: Periodontopatogeny jako czynnik etiologiczny RA, CVD i COPD i ich wpływ na leczenie chorób systemowych. (2013-2017). 7 Program Ramowy.
 5. Jan Potempa: Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium – rola modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka. (2013-2017). SYMFONIA 1, NCN.
 6. Grzegorz Dubin: Nowe kinazy o istotnej roli w procesie nowotworowym – charakterystyka strukturalna. (2013-2017). SONATA BIS, NCN.
 7. Jan Potempa: Unikatowy system sekrecji białek bakterii odpowiedzialnych za parodontozę. (2012-2017). MAESTRO 2, NCN.
 8. Przemysław Golik: Charakterystyka biochemiczna i strukturalna białka zaangażowanego w proces sporulacji – proteinazy YabG. (2015-2016). ETIUDA 3, NCN.
 9. Katarzyna Gawron: Znaczenie peptydów cytrulinowanych przez deiminazę peptydyloargininową z Porphyromonas gingivalis w chorobie zapalnej przyzębia. (2013-2016). OPUS 4, NCN.
 10. Joanna Kozieł: Wyjaśnienie roli MCPIP1 w mechanizmach regulacji wrodzonego systemu odporności podczas infekcji. (2012-2016). OPUS 2, NCN.

Najważniejsze publikacje

 1. de Diego I, Ksiazek M, Mizgalska D, Koneru L, Golik P, Szmigielski B, Nowak M, Nowakowska Z, Potempa B, Houston JA, Enghild JJ, Thøgersen IB, Gao J, Kwan AH, Trewhella J, Dubin G, Gomis-Rüth FX, Nguyen KA, Potempa J. The outer-membrane export signal of Porphyromonas gingivalis type IX secretion system (T9SS) is a conserved C-terminal β-sandwich domain. Sci Rep. 2016;6:23123.
 2. Benedyk M, Mydel PM, Delaleu N, Płaza K, Gawron K, Milewska A, Maresz K, Koziel J, Pyrc K, Potempa J. Gingipains: Critical factors in the development of aspiration pneumonia caused by Porphyromonas gingivalis. J Innate Immun. 2016;8(2):185-98.
 3. Laugisch O, Wong A, Sroka A, Kantyka T, Koziel J, Neuhaus K, Sculean A, Venables PJ, Potempa J, Möller B, Eick S. Citrullination in the periodontium – a possible link between periodontitis and rheumatoid arthritis. Clin Oral Investig. 2016;20(4):675-83.
 4. Staniec D, Ksiazek M, Thøgersen IB, Enghild JJ, Sroka A, Bryzek D, Bogyo M, Abrahamson M, Potempa J. Calcium regulates the activity and structural stability of Tpr, a bacterial calpain-like peptidase. J Biol Chem. 2015;290(45):27248-60.
 5. Burmistrz M, Dudek B, Staniec D, Rodriguez Martinez JI, Bochtler M, Potempa J, Pyrc K. Functional Analysis of Porphyromonas gingivalis W83 CRISPR-Cas Systems. J Bacteriol. 2015;197(16):2631-41.
 6. Ksiazek M, Mizgalska D, Enghild JJ, Scavenius C, Thogersen IB, Potempa J. Miropin, a novel bacterial serpin from the periodontopathogen Tannerella forsythia, inhibits a broad range of proteases by using different peptide bonds within the reactive center loop. J Biol Chem. 2015;290(1):658-70.
 7. Koziel J, Chmiest D, Bryzek D, Kmiecik K, Mizgalska D, Maciag-Gudowska A, Shaw LN, Potempa J. The Janus face of α-toxin: a potent mediator of cytoprotection in staphylococci-infected macrophages. J Innate Immun. 2015;7(2):187-98.
 8. Gawron K, Bereta G, Nowakowska Z, Lazarz-Bartyzel K, Lazarz M, Szmigielski B, Mizgalska D, Buda A, Koziel J, Oruba Z, Chomyszyn-Gajewska M, Potempa J. Peptidylarginine deiminase from Porphyromonas gingivalis contributes to infection of gingival fibroblasts and induction of prostaglandin E2-signaling pathway. Mol Oral Microbiol. 2014;29(6):321-32.
 9. Koziel J, Bryzek D, Sroka A, Maresz K, Glowczyk I, Bielecka E, Kantyka T, Pyrć K, Svoboda P, Pohl J, Potempa J. Citrullination alters mmunomodulatory function of LL-37 essential for prevention of endotoxin-induced sepsis. J Immunol. 2014;192(11):5363-72.
 10. Pustelny K, Zdzalik M, Stach N, Stec-Niemczyk J, Cichon P, Czarna A, Popowicz G, Mak P, Drag M, Salvesen GS, Wladyka B, Potempa J, Dubin A, Dubin G. Staphylococcal SplB serine protease utilizes a novel molecular mechanism of activation. J Biol Chem. 2014;289(22):15544-53.

Tematyka prac magisterskich

 • Identyfikacja mechanizmów wirulencji bakterii i wirusów
 • Modulacja odpowiedzi immunologicznej gospodarza podczas infekcjiPotranslacyjne modyfikacje białek gospodarza podczas stanu zapalnego

Wymagania stawiane studentom

Zaliczenie na ocenę co najmniej dobrą kursu Mikrobiologia, dobra znajomość języka angielskiego, zaangażowanie w pracę eksperymentalną.